Latanie na promieniu światła

| Technologia
University of St. Andrews

Fizycy z Rochester Institute of Technology (RIT) zaprezentowali "profil optyczny", czyli optyczny odpowiednik profilu lotniczego. "Profil optyczny" jest zdolny do wytwarzania siły nośnej, gdy obiekt przechodzi przez promień światła. Odkrycie daje nadzieję na skonstruowanie żagla słonecznego, który będzie manewrował dzięki samemu światłu. Żagle słoneczne już istnieją, jednak działają one dzięki ciśnieniu wywieranemu przez fotony odbijające się od żagla. Taki mechanizm pozwala na poruszanie się, ale nie na sterowanie.

Grover Swartzlander z RIT mówi, że przyszłe żagle będą również zdolne do manewrowania, jeśli fotony nie będą tylko się od nich odbijały, ale również przez nie przechodziły. Fotony wnikając w żagiel i opuszczając go będą zmieniały kierunek w zależności od kształtu jego powierzchni i indeksu refrakcji. Z kolei kąt, pod jakim fotony trafią w żagiel i pod jakim go opuszczą pozwoli kontrolować kierunek ruchu żagla. Swartzlander i jego zespół zaprezentowali eksperymentalnie swoją koncepcję w laboratorium.

Najpierw jednak dzięki symulacjom komputerowym badali interakcję światła z obiektami o różnych kształtach. Okazało się, że najlepiej sprawdza się kształt połowy cylindra, gdyż duża część trafiającego weń światła opuści go prostopadle.

Uczeni mówią, że żagiel zbudowany z nanopręcików o odpowiednim kształcie, byłby w stanie sterować sobą w trójwymiarowej przestrzeni.

Jednak Dean Alhorn, główny inżynier NASA odpowiedzialny za żagiel słoneczny NanoSail-D twierdzi, że samo światło może być zbyt słabe, by tego dokonać, dlatego też pracuje nad żaglem, którym można sterować za pomocą samego odbicia światła.

Grover Swartzlander Rochester Institute of Technology profil optyczny profil lotniczy siła nośna