To pył, a nie struktura Obcych

| Astronomia/fizyka
Yale University

Tabetha Boyajian, która odkryła niezwykle tajemniczą Tabby Star, wyklucza, by wokół gwiazdy istniała struktura Obcych. To pył jest najbardziej prawdopodobną przyczyną, dla której jasność tej gwiazdy zmniejsza się i zwiększa w taki sposób. Nowe data wskazują, że różne długości światła są blokowane z różną intensywnością. Zatem to, co pojawia się pomiędzy nami a gwiazdą nie jest nieprzezroczyste, jakbyśmy się mogli spodziewać po planecie czy strukturze Obcych – mówi Boyajian.

Gwiazda KIC 8462852 znajduje się w odległości około 1500 lat świetlnych od Ziemi, jest większa i cieplejsza od Słońca. Przed dwoma laty zespół pracujący pod kierunkiem Boyajian poinformował, że gwiazda zmienia swą jasność w niezwykle spektakularny sposób. Raz doszło do jej spadku aż o 22 proc. Kolejne badania wykazały, że w latach 1890-1989 całkowita jasność gwiazdy zmniejszyła się o około 20 procent.

Tak niezwykłe zjawisko spowodowało, że zaczęto zastanawiać się, co powoduje niezwykłe zmiany jasności gwiazdy. Pojawiły się liczne wyjaśnienia, od grupy komet krążących wokół Gwiazdy Tabby, po wielką strukturę Obcych. Tego ostatniego wyjaśnienia naukowcy nigdy nie brali na poważnie pod uwagę.

Dokładniejszego zbadania gwiazdy podjęła się też Boyajian ze swoim zespołem. Naukowcom udało się zebrać na Kickstarterze ponad 100 000 dolarów, z których sfinansowali badania. Obecność pyłu była od początku brana pod uwagę jako przyczyna niezwykłego zachowania gwiazdy. Jednak wciąż nie jest to jedyna możliwa odpowiedź. A przyznają to nawet współpracownicy pani Boyajian.

Modele pokazują inne możliwe wyjaśnienia, jak na przykład istnienie komet krążących wokół gwiazdy, co było pierwotnym wyjaśnieniem Boyajian, mówi współautor najnowszych badań, Jason Wright z Pennsylvania State University. Część astronomów uważa, że nic nie blokuje światła gwiazdy, że przygasa ona sama z siebie. Również takie wyjaśnienie jest zgodne z uzyskanymi przez nas danymi.

Gwiazda Tabby Tabetha Boyajian KIC 8462852