Niezwykle odległa planeta

| Astronomia/fizyka
Vanessa Bailey

Zespół pracujący pod kierunkiem studentki V roku Wydziału Astronomii na University of Arizona, odkrył niezwykłą planetę krążącą wokół gwiazdy podobnej do Słońca. HD 106906b ma masę 11-krotnie większą od masy Jowisza, a tym, co czyni ją wyjątkową jest jej olbrzymia odległość od gwiazdy macierzystej. Planeta znajduje się od niej średnio 650 razy dalej niż odległość między Ziemią a Słońcem. To szczególnie fascynujący system, gdyż żaden z modeli powstawania gwiazd czy planet nie wyjaśnia w pełni jego istnienia - mówi Vanessa Bailey, która stała na czele grupy badawczej.

Bailey uważa, że jednym z możliwych wyjaśnień byłoby przyjęcie teorii dotyczącej powstawania systemów gwiazd podwójnych. Gwiazdy takie formują się, gdy w niedalekiej odległości od siebie zaczynają tworzyć się dwie gwiazdy, przyciągają się i krążą wokół siebie. Możliwe, że w przypadku HD 106906 tak to się zaczęło, jednak z nieznanych przyczyn HD 106906 b zabrałło materiału i obiekt nigdy nie zwiększył swojej masy na tyle, by rozpoczęły się reakcje prowadzące do powstania gwiazdy - mówi studentka.

Dodaje przy tym, że problem z tą teorią polega na tym, iż stosunek masy gwiazd w systemach podwónych wynosi nie więcej niż 10:1. W rozważanym tutaj przypadku stosunek masy jest większy niż 100:1. Żadne teorie dotyczące tworzenia się systemów podwójnych nie przewidują takiej różnicy w masie, podobnie jak żadne teorie dotyczące tworzenia się planet, nie przewidują, by mogły powstać tak daleko od gwiazdy macierzystej - stwierdziła Bailey. Gwiazda, wokół której krąży niezwykła planeta, liczy sobie zaledwie 13 milionów lat.

HD 106906 b planeta gwiazda