Nowy koralowiec ośmiopromienny z Panamy

| Nauki przyrodnicze
Héctor Guzmán

Naukowcy z Smithsonian Tropical Research Institute i Uniwersytetu Kostarykańskiego odkryli nowy gatunek koralowca ośmiopromiennego z rodzaju Thesea. Natrafili na niego w zagrożonym środowisku Hannibal Bank (Panama). Hannibal Bank to podwodna góra, zlokalizowana w obrębie Parku Narodowego Coiba.

O tym, że to nowy gatunek - Thesea dalioi - zadecydowały wyniki badań morfologicznych (porównania cech fizycznych z innym przedstawicielem rodzaju T. variabilis).

Drugi człon nazwy to sposób na uhonorowanie miliardera Raya Dalio, który wspiera finansowo badania.

Po zaledwie 2 ekspedycjach, podczas których pojazdy podwodne zanurzały się do głębokości 300 m, zidentyfikowaliśmy w Hannibal Bank 17 gatunków koralowców ośmiopromiennych, w tym 3 nowe - podkreśla Héctor Guzmán.

T. dalioi występuje na rafie mezofotycznej (z średniej głębokości, z obniżoną ilością światła). Takie rafy są uznawane za delikatne habitaty z dużą różnorodnością koralowców, gąbek i glonów.

Odpowiednia ochrona Hannibal Bank wymaga większej uwagi zarówno ze strony naukowców, jak i ustawodawców. Nasze badanie zapewnia podstawy pod dalsze badania rodzaju [Thesea]. Powiększa też wiedzę nt. różnorodności i dystrybucji koralowców ośmiopromiennych ze strefy mezofotycznej wschodniego Pacyfiku - podkreśla Odalisca Breedy.

Hannibal Bank góra podwodna Park Narodowy Coiba koralowiec ośmiopromienny Thesea dalioi Héctor Guzmán Odalisca Breedy