Rzymska kolczuga z Niemiec

| Humanistyka

Archeolodzy z Fraie Universität Berlin dokonali spektakularnego odkrycia na miejscu bitwy pod Harzhorn, która rozegrała się w III wieku naszej ery pomiędzy Rzymianami a Germanami. Naukowcy pracujący pod kierunkiem profesora Michaela Meyer znaleźli kolczugę rzymskiego legionisty. To najlepiej zachowany zabytek tego typu pochodzący z wojen rzymsko-gemańskich.

Kolczuga składa się z niewielkich żelaznych kółek o średnicy około 6 milimetrów każde. Odkrycie to dostarcza nam całkowicie nowych informacji na temat bitwy. Po raz pierwszy znaleziono niemal kompletny pancerz - mówi profesor Meyer. Niewykluczone, że kolczugę zdjęli towarzysze rannego Rzymianina, którzy chcieli opatrzyć jego rany i zabrać go z pola bitwy. Możliwe też, że kolczuga został położona przez Germanów, którzy chcieli zaznaczyć, że miejsce, w którym ją znaleziono, odegrało ważną rolę w bitwie.

Wykopaliska na miejscu bitwy pod Harzhorn w okolicach Kalefeld prowadzone są od kilku lat. Miejsce bitwy zostało odnaleziono przypadkiem i było sporą sensacją historyczną. W 2000 roku archeolodzy-amatorzy poszukiwali tam za pomocą wykrywaczy metali śladów średniowiecznego fortu. Onaleźli pod ziemią kilka przedmiotów, a gdy wydobyli jeden z nich, okazało się, że to rzymska osłona na końskie kopyta. Profesjonalne wykopaliska archeologiczne rozpoczęto w 2008 roku. Szybko okazało się, że odkryto świadectwa nieznanego fragmentu historii. Bitwa, lub też szereg potyczek, rozegrała się na przestrzeni kilkunastu kilometrów kwadratowych. Tymczasem wedle ówczesnej wiedzy historycznej takie wydarzenie nie powinno mieć miejsca. Dotychczas bowiem sądzono, że w kilka lat po bitwie w Lesie Teutoborskim (9 r. n.e.), kiedy Germanie zmasakrowali trzy rzymskie legiony prowadzone przez Publiusza Kwinktyliusza Warusa, granica Imperium Romanum ustalona została na Renie i nigdy większe rzymskie oddziały nie zapuściły się tak daleko od prawego brzegu rzeki.

Teraz wiemy, że nasze wcześniejsze przekonania były błędne. Bitwa pod Harzhorn miała miejsce około 235 roku. Rozegrała się najprawdopodobniej w ramach kampani Maksymina Traka przeciwko Alamanom. Wojnę z Alamanami przygotowywał cesarz Aleksander Sewer, który w 235 roku został zamordowany. Maksymian Trak kontynuował plany poprzednika i prawdopodobnie wiosną 235 roku przekroczył Ren. Cesarz prowadził ze sobą olbrzymią armię. Jak pisze Herodian w swojej "Historii Cesarstwa Rzymskiego" ściągnął Maksyminus całe wojsko i przekroczywszy śmiało most podjął walkę przeciw Germanom. Prowadził ze sobą wielkie masy wojska, niemal całą siłę zbrojną rzymską, między innymi bardzo wielką liczbę mauretańskich oszczepników oraz łuczników z Osroeny i Armenii, z których jedni byli poddanymi, drudzy przyjaciółmi i sprzymierzeńcami, dalej pewną liczbę Partów, którzy zbiegli do Rzymu zwerbowani za pieniądze albo też zostali wzięci do niewoli i jako jeńcy służyli Rzymianom. Te masy wojska poprzednio jeszcze przez Aleksandra zostały zgromadzone, ale Maksyminus powiększył je i wyćwiczył w sztuce wojennej.

Harzhorn bitwa Maksymian Trak Rzymianie Germanie