Zidentyfikowano nieznaną strategię zakażania przez Helicobacter pylori

| Medycyna
Laurent Chatre - CNRS/Institut Pasteur

Zespół z Instytutu Pasteura i CNRS odkrył ostatnio nową strategię, wykorzystywaną przez Helicobacter pylori do infekowania gospodarza. Dotąd znano tylko jeden sposób oddziaływania tych bakterii na mitochondria, okazuje się jednak, że patogen wcale się do niego nie ogranicza.

H. pylori kolonizuje żołądki niemal połowy światowej populacji. Zakażenie jest zaś głównym czynnikiem ryzyka raka żołądka.

Dotąd jedynym znanym sposobem oddziaływania przez bakterię na mitochondria była cytotoksyna wakuolizująca (ang. vacuolating cytotoxin A, VacA). Występuje ona u wszystkich szczepów patogenu i nie tylko hamuje aktywność limfocytów T, ale i tworząc anionoselektywne pory w błonach komórek gospodarza, przyczynia się do ich apoptozy i uwolnienia wykorzystywanych przez siebie substancji odżywczych.

Okazuje się jednak, że H. pylori dysponuje co najmniej 2 innymi strategiami wycelowanymi w mitochondria. Nie prowadzą one do śmierci komórkowej, lecz podtrzymują środowisko korzystne dla namnażania bakterii.

Francuzi ustalili, że H. pylori wpływa na system transportowy mitochondriów (wykorzystywany do transferu białek), a także na maszynerię potrzebną do replikacji i zachowania mitochondrialnego genomu. Co więcej, VacA nie jest jedynym bakteryjnym związkiem, który może wpływać na mitochondria.

Uszkodzenia mitochondriów powodowane przez H. pylori są czasowe i znikają po wyeliminowaniu zakażenia. Mimo bardzo wysokiego poziomu stresu mitochondria, podobnie jak komórki, nadal działają i wytrzymują zakażenie dłużej niż wcześniej sądzono - opowiada Miria Ricchetti.

Zaobserwowaliśmy w modelu mysim, że takie uszkodzenia wiążą się z pogorszeniem zmian w żołądku. Mogą one zatem wpływać na przewlekłość i nasilenie zakażenia H. pylori. Zrozumienie nowych interakcji między patogenem i komórkami gospodarza (via mitochondria) ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych strategii zwalczania infekcji H. pylori - podsumowuje Eliette Touati.

Helicobacter pylori zakażenie rak żołądka mitochondria cytotoksyna wakuolizująca VacA Miria Ricchetti Eliette Touati