Nowa figurka z jaskini Wenus

| Humanistyka
J. Lipták/University of Tübingen

Archeolodzy prof. Nicholas Conard i Maria Malina z Uniwersytetu w Tybindze odkryli dwa fragmenty figurki kobiety, która przypomina znalezioną w 2008 r. Wenus z jaskini Hohle Fels z Jury Szwabskiej.

M. Malina/University of Tübingen

Fragmenty rzeźbionej kości mamuciej pasują do siebie, tworząc znalezisko o wymiarach 23 x 22 x 13 mm. Nie wydaje się, by figurka, która będzie częścią małej wystawy w Muzeum Prehistorii w Blaubeuren, przedstawiała zwierzę lub człowieka-lwa, a są to dwa częste motywy z jaskiń Jury Szwabskiej.

Wenus z Hohle Fels i szczątkowa figurka - na obie natrafiono w Hohle Fels w osadach z czasów kultury oryniackiej - są najstarszymi przedstawieniami człowieka na świecie. Dodajmy, że Wenus ma co najmniej 35 tys. lat, a fragmenty opisane właśnie na łamach Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg ok. 40 tys. lat.

Choć te ostatnie prezentują się skromnie w porównaniu do niemal kompletnej Wenus, mają podobną formę i rzeźbienia. Gabaryty znalezionego ostatnio kawałka (piersi z fragmentem brzucha) wskazują, że nowa figurka była nieco większa niż 6-cm Wenus.

Nowe znaleziska wskazują, że przedstawienia kobiet wcale nie były w kulturze oryniackiej tak rzadkie, jak dotąd sądzono i że problemy związane z ludzką seksualnością, reprodukcją i płodnością jako taką mają długą i bogatą tradycję, datującą się aż na epokę lodowcową.

Hohle Fels Jura Szwabska figurka kobieta Wenus Nicholas Conard Maria Malina