Kolejna inwestycja IBM-a

| Technologia
sxc.hu

IBM ma zamiar wydać w ciągu najbliższych pięciu lat 3 miliardy dolarów na prace badawczo-rozwojowe nad półprzewodnikami. Pieniądze zostaną przeznaczone na dwa obszary badawcze.

Pierwszy z nich będzie skupiał się na przezwyciężeniu trudności technicznych i fizycznych związanych z dalszą miniaturyzacją układów scalonych. Poważne kłopoty mogą nas czekać przy próbach wdrożenia technologii 7 nm i mniejszych. Zadaniem drugiego z programów jest opracowanie technologii niezwiązanych z wykorzystaniem krzemu. Eksperci od dawna wskazują na potrzebę ich opracowania, gdyż istniejące ograniczenia fizyczne krzemu powodują, że w ciągu najbliższych lat materiał ten uniemożliwi dalszy rozwój elektroniki.

IBM zainwestuje przede wszystkim w badania na tych polach, na których już je prowadzi: nanoelektronika oparta na węglu, krzemowa fotonika, nowe technologie budowy układów pamięci oraz technologie związane z obliczeniami kwantowymi.

Pytanie nie brzmi, czy wdrożymy w przyszłości technologię 7 nanometrów, ale jak to zrobimy, kiedy i jakim kosztem. Inżynierowie i naukowcy IBM-a oraz nasi partnerzy są dobrze przygotowani do podjęcia takiego wyzwania. Już pracujemy nad materiałami i metodami inżynieryjnymi, które spełnią przyszłe zapotrzebowanie obliczeniowe - mówi John Kelly, wiceprezes IBM-a odpowiedzialny za IBM Research.

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiały się coraz mniejsze, coraz bardziej wydajne i coraz bardziej energooszczędne układy scalone. Jednak w momencie, gdy dotrzemy do granicy 7 nanometrów pojawią się olbrzymie problemy, o których przezwyciężeniu trzeba myśleć już teraz. Ich przezwyciężenie będzie wymagało nowych materiałów, metod oraz sposobów zasilania. W zamian otrzymamy moce obliczeniowe, pozwalające na poradzenie sobie z zagadnieniami, których obecnie nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć.

Za 10 lat sprzęt komputerowy będzie zupełnie inny od dzisiejszego. Nasi naukowcy i inżynierowie wychodzą w swoich badaniach poza to, co może zaoferować krzem - mówi Tom Rosamilia, wiceprezes z IBM Systems and Technology Group.

Badania będą kontynuowane nawet gdyby sprawdziły się pogłoski, że IBM zamierza sprzedać wydział zajmujący się produkcją procesorów.

IBM półprzewodnik procesor