Zapraszamy na III Studencką Konferencję Biologii Molekularnej

| Ciekawostki
III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej

Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków i Sekcja Genetyczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów organizują III edycję Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja, która odbędzie się w Łodzi 20-22 marca 2014 roku, skierowana jest przede wszystkim do młodych naukowców specjalizujących się w takich dziedzinach, jak genetyka, nanotechnologia, biochemia, biofizyka czy mikrobiologia. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz inspiracja do dalszych badań. III SKBM zaszczycą swoją obecnością profesorowie z różnych placówek naukowych w Polsce:

- prof. dr hab. Piotr Węgleński Uniwersytet Warszawski
- prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Uniwersytet Gdański
- prof. dr hab. Barbara Lipińska Uniwersytet Gdański
- prof. dr hab. Jerzy Dobrucki Uniwersytet Jagielloński
- prof. dr hab. Małgorzata Czyż Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- prof. dr hab. Jarosław Dziadek Polska Akademia Nauk

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji zarówno w postaci czynnej (prezentacja/poster), jak i biernej.

Dokładniejsze informacje dotyczące III SKBM można znaleźć na tej witrynie.

III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej Łódź