Zmiany osi Ziemi wpływają na rozkład opadów

| Nauki przyrodnicze
NASA

Międzynarodowa grupa uczonych wykazała, po raz pierwszy, istnienie związku pomiędzy zmianami nachylenia osi Ziemi a opadami. Naukowcy przeanalizowali dane z ostatnich 282 000 lat i doszli do wniosku, że zmiany nachylenia osi, do których dochodzi co 41 000 lat, wpływają na ruch w tropikalnej strefie konwergencji (ITCZ). To największe na Ziemi źródło wilgoci.

Wzięliśmy dostępne dane przepuściliśmy je przez modele matematyczne w poszukiwaniu stałych cykli. Okazało się, że występują one co 41 000 lat. Tak uzyskane dane porównaliśmy z innymi informacjami - mówi profesor Kristine DeLong z Uniwersytetu Stanowego Luizjany. Uczona wraz z kolegami z Uniwersytetu Nauki i Technologii z Chin oraz Narodowego Uniwersytetu Tajwanu przyjrzała się osadom z wybrzeży Papui-Nowej Gwinei oraz stalaktytom z chińskich jaskiń. Zarówno badania terenowe jak i symulacje komputerowe potwierdziły, że wraz ze zmianami nachylenia osi planety dochodzi do zmian w ITCZ.

Standardowe teorie dotyczące wpływu zmian orbity Ziemi na zmiany klimatyczne są nazywane cyklami Milankovicia. Zgodnie z nimi zmiany orbity miały wpływ na formowanie się lądolodów w czasie zlodowaceń, mający miejsce co 23 000 lat cykl precesji wpływa na tropiki, a co 100 000 lat zmienia się kształt orbity, co decyduje o ilości energii docierającej do Ziemi. Nasze badania okazały się niezwykle interesujące w momencie, gdy okryliśmy, że cykl co 41 000 lat wpływa na tropiki. Niczego takiego się nie spodziewaliśmy. Podręczniki milczą o takim zjawisku, mów DeLong.

Nowe badania pokazują, że zmiany nachylenia osi Ziemi mają znacznie większy wpływ na ITCZ niż dotychczas sądzono. Dzięki nim klimatolodzy będą mogli udoskonalić swoje modele. Naukowcy przypominają, że upadek cywilizacji Majów oraz niektórych chińskich dynastii jest wiązany z suszami spowodowanymi zmianami w ITCZ. Nowe dane pozwolą lepiej zrozumieć te zjawiska i zbadać historię rozwoju cywilizacji.

Ponadto, co również ważne, naukowcy zdobyli pewne dane wskazujące, że ITCZ nie przemieszcza się na północ lub południe, ale strefa ta kurczy się i rozszerza.

ITCZ oś Ziemi tropikalna strefa konwergencji