RCP - Internet dla ubogich

| Technologia
Intel

Intel opracował platformę o nazwie Rural Connectivity Platform (RCP), która daje nadzieję na tani dostęp do Internetu setkom milionów osób żyjących na wiejskich terenach państw słabo rozwiniętych. RCP korzysta ze standardu łączności bezprzewodowej IEEE 802.11, a więc wykorzystuje pasma 900 MHz, 2,4 GHz i 5,2-5,8 GHz. Posługuje się również zmodyfikowaną technologią TDMA (Time Division Multiple Access - wielodostęp z podziałem czasowym), wykorzystywaną w telefonii komórkowej.

Pojedyncza stacja bazowa RCP może emitować sygnał na odległość do 100 kilometrów, a koszt zespołu dwóch stacji wraz z konieczną infrastrukturą do około 1000 dolarów. Co więcej system potrzebuje do pracy maksymalnie 5-6 watów, a więc może być zasilany energią słoneczną.

Stacja zapewnia transmisję rzędu 6,5 megabita na sekundę. Nie jest to oszałamiająca prędkość, gdyż łącze jest dzielona na wszystkich użytkowników pozostających w jego zasięgu. Wystarczy jednak do odbierania poczty i przeglądania Sieci.

RPC sprawdził się na razie w warunkach laboratoryjnych. Jeszcze w bieżącym roku rozpoczną się testy w Indiach. Jeśli wykażą one przydatność nowego systemu, to powinien się on szybko upowszechnić. Sporo krajów rozwijających się już wyraziło zainteresowanie technologią Intela.

Intel RCP Rural Connectivity Platform TDMA