Intel chwali się wynikami

| Ciekawostki
401K, CC

Intel ogłosił, że ubiegły rok był kolejnym rekordowo dobrym pod względem finansowym. W samym tylko czwartym kwartale przychody Intela wyniosły 14,7 miliarda USD, a dochód netto zamknął się kwotą 3,7 miliarda dolarów czyli 74 centy na akcję. Analitycy z Wall Street prognozowali, że przychody wyniosą 14,7 miliarda USD, ale przewidywali dochód w wysokości 71 centów na akcję.

Bilans całego roku przedstawia się bardzo dobrze. Przychody wyniosły 55,9 miliarda USD, a dochód netto to 11,7 miliarda. Intel informuje o rekordowo dużej sprzedaży na rynku pecetów, serwerów, tabletów, telefonów oraz Internet of Things.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Intela poinformowali, że na rok 2015 przewidują nieco gorsze wyniki, mają być one gorsze od przewidywań analityków. Zapowiedź taka spowodowała, że po konferencji cena akcji firmy spadła o 1,24%. W całym ubiegłym roku akcje Intela zyskały na wartości 41,75%.

Wyniki poszczególnych wydziałów firmy przedstawiałysię następująco. Przychody PC Client Group wyniosły 34,7 miliarda USD, czyli o 4% więcej niż w 2013 roku, przychody Data Center Group wzrosły o 18% wynosząc 14,4 miliarda, a Internet of Things Group zanotowała wzrost o 19% do 2,1 miliarda dolarów. Mobile and Communications Group zanotowała spadek przychodów o 85%, do kwoty 202 milionów dolarów, a przychody wydziałów odpowiedzialnych za oprogramowanie i usługi wzrosły o 1%, do 2,2 miliarda USD.

Intel bilans wynik finansowy