Dom sprzed 10 000 lat

| Humanistyka

Podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w pobliżu miejscowości Eshtaol, która znajduje się na południowy zachód od Jerozolimy, znaleziono pozostałości po liczącej sobie 6000 lat świątyni i domu mieszkalnego, którego wiek oceniono na 10 000 lat. To najstarszy budynek w tej okolicy.

"Odkryliśmy budowle, z których najstarszą datujemy na początek ósmego tysiąclecia, a najmłodszą na koniec czwartego tysiąclecia przed Chrystusem - oświadczyli przedstawiciele Izraelskiej Rady Starożytności. W czasie wykopalisk dokonaliśmy wyjątkowych odkryć. Dzięki nim poznamy dzieje społeczności, która przez wieki się tutaj osiedlała. Widzimy, że na początku Epoki Brązu, 5000 lat temu, miejscowa ludność przeszła ze społeczności wiejski w miejską. Widzimy, jak osada była planowana, składały się na nią drogi i budynki, które, z punktu widzenia wielkości i sposobu wzniesienia, robią wrażenie. Widzimy tutaj jasne dowody planowej rozbudowy miasta, którą celowo kierowali liderzy społeczności, ściśle kontrolując zabudowę w centrum i pozwalając na większą swobodę na obrzeżach osady - stwierdził Amir Golani, jeden z archeologów.

Najstarszy z budynków pochodzi z czasów pierwszego udomowienia roślin i zwierząt. Ktokolwiek go wzniósł dokonał znaczącej innowacji, gdyż wcześniej lokalne grupy ludzi migrowały z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności. Tutaj mamy dowód na stałe osadnictwo i początek udomowienia roślin i zwierząt. Zamiast poszukiwać dzikich owiec, człowiek zaczął hodować je w pobliżu domu - oświadczyli uczeni. Budynek, który odkopaliśmy niemal w całości, przechodził liczne remonty i przeróbki, co tylko dodaje mu znaczenia - stwierdzili. W pobliżu budynku znaleziono dziewięć siekier z krzemienia i wapienia ułożonych obok siebie. Wydaje się, że siekiery, z których część była przedmiotami użytkowymi, a część przedmiotami kultu, były bardzo cenione przez właścicieli. Tak jak dzisiaj nie ruszamy się nigdzie bez telefonu komórkowego czy komputera, tak i wówczas ludzie przywiązywali wielkie znaczenie do swoich narzędzi. Wnosząc ze sposobu ułożenia siekier sądzimy, że z jakiegoś powodu właściciel celowo je porzucił - przypuszczają eksperci.

Oprócz najstarszego budynku mieszkalnego odkryto też budynki sprzed 6000 lat. Natrafiono również na cześcioboczną kolumnę wysokości 1,3 metra. Jej obecność wskazuje na istnienie świątyni.

Izrael dom świątynia