Izraelscy archeolodzy znaleźli rzadką monetę z czasów powstania Bar Kochby

| Humanistyka
Oriya Amichay, Israel Antiquities Authority

W rezerwacie Mazuq Ha-he'teqim na Pustyni Judzkiej znaleziono rzadką monetę z okresu powstania Bar Kochby. Widnieje na niej napis „Eleazar, kapłan”, a sama moneta datowana jest rok 132, pierwszy rok zrywu Żydów przeciwko Rzymianom. Znaleziono ją wraz z trzema innymi monetami, na których widzimy napis „Symeon”. Odkrycia dokonano podczas Judean Desert Cave Survey, poszukiwań archeologicznych mających na celu zidentyfikowanie jak największej liczby zabytków zanim dotrą do nich złodzieje.

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Na rewersie monety przedstawiono kiść winogron otoczoną napisem „Rok pierwszy Odkupienia Izraela". To pozwala precyzyjnie datować zabytek. Powstańcy bili bowiem własne pieniądze. W pierwszym roku powstania znajdował się na nich przytoczony powyżej napis, w roku kolejnym monety opisywano „Rok drugi Wolności Izraela”, a w ostatnim roku powstania na monetach znajdował się napis „O wolność Jerozolimy”. Przedstawiano tam też symbole odnoszące się do święta Sukkot, związanego ze zbiorami. Stąd winogrona.

Wspomniane na awersie imię „Eleazar” prawdopodobnie odnosi się do rabbiego Eleazara Hamod'ai (Eleazara z Modiin). Był on tannaickim rabinem, uczniem Johanana ben Zakkaia, jednego z najwybitniejszych rabinów końca Drugiej Świątyni i okresu po jej zniszczeniu, jednego z głównych autorów Miszny. Wydaje się, że Eleazar Hamod'ai odgrywał ważną duchowną rolę w czasie powstania Szymona Bar Kochby. Mieszkał w mieście Beitar, w którym znajdowała się kwatera główna powstańców. Z Talmudu dowiadujemy się, że zmarł on w Beitarze. Być może więc zginął w czasie powstania.

Jednostka Przeciwdziałania Kradzieży Izraelskiej Służby Starożytności prowadzi od 2017 roku coroczne poszukiwania na Putyni Judzkiej. Dotychczas udało się znaleźć, między innymi, fragmenty zwojów z tekstami proroków mniejszych, rzymskie miecze czy jeden z najstarszych na świecie zachowanych w całości koszy. Tegoroczny sezon wykopalisk rozpocznie się 11 marca i potrwa 10 dni. Archeolodzy zapraszają ochotników do wzięcia w nim udziału.

Izraelscy archeolodzy znaleźli rzadką monetę z czasów powstania Bar Kochby