Prehistoryczna Kaplica Sykstyńska wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa

| Ciekawostki

Znana z najstarszej naskalnej galerii Europy Jaskinia Chauveta z doliny Rodanu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jaskinię odkryto w 1994 r. Weszli do niej francuscy speleolodzy, których pracami kierował Jean-Marie Chauvet. Przez 23 tys. lat nie postała tam ludzka noga, gdyż po zawale wejście zostało zablokowane skałą.

Na ścianach groty znajdują się panele z walczącymi nosorożcami, lwami czy reniferami. Warto też wspomnieć o 92 odciskach ludzkich dłoni.

Jak zaznacza UNESCO, jaskinia jest najwcześniejszym i najlepiej zachowanym wyrazem kreacji artystycznej przedstawicieli kultury oryniackiej. Duża liczba (ponad 1000) rysunków pokrywających ponad 8,5 tys. m2 ścian, a także ich wysoka jakość artystyczna i estetyczna sprawiają, że stanowisko jest wyjątkowym świadectwem prehistorycznej sztuki jaskiniowej.

Rocznie do jaskini może wejść mniej niż 200 naukowców, dlatego dotąd nie poznano jeszcze jej bardziej oddalonych części. Poza rysunkami natrafiono także na pozostałości i ślady zwierząt, w tym niedźwiedzi jaskiniowych (Ursus spelaeus).

Jaskinia jest najstarszym dobrem kulturowym wpisanym na Listę UNESCO. By udostępnić ją szerszemu gronu odbiorców, w pobliżu powstaje naturalnej wielkości replika. Otwarcie zaplanowano na przyszły rok.

Wpisanie jaskini na Listę Światowego Dziedzictwa jest wspaniałym hołdem, złożonym pierwszym artystom w historii - cieszy się Pascal Terrasse, prezes Cavern of Pont-d'Arc Grand Project.

Naukowcy sądzą, że Jaskinia Chauveta nigdy nie była stale zamieszkana. Jako święte miejsce wykorzystywano ją raczej podczas rytuałów szamańskich.

 

Jaskinia Chauveta Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO dolina Rodanu galeria naskalna