W jerozolimskiej dzielnicy odkryto akwedukt sprzed ponad 2 tys. lat

| Humanistyka
Israel Antiquities Authority

Podczas prac budowlanych w kwartale Umm Tuba odkryto fragment akweduktu sprzed ponad 2 tysięcy lat, za pośrednictwem którego dostarczano wodę do Jerozolimy.

Akwedukt Niższy, który zbudowano na rozkaz Machabeuszy, działał z przerwami. Ostatecznie przestano go wykorzystywać ok. 100 lat temu. Rozpoczyna się on od źródła En Eitam, blisko Basenów Salomona na południe od Betlejem, i ma ok. 21 km długości - opowiada Ya'akov Billig, dyrektor wykopalisk z ramienia Izraelskiej Służby Starożytności (IAA), dodając, że woda mogła spływać dzięki obniżaniu się poziomu akweduktu o circa 1 m na kilometr.

Początkowo wodę dostarczano za pomocą otwartego kanału, ale ok. 500 lat temu w środku zainstalowano terakotową rurę. Choć trasę akweduktu wytyczono w szczerym polu, w związku z rozwojem Jerozolimy obecnie otacza go parę dzielnic, w tym właśnie Umm Tuba.

Jako że akwedukt stanowił jedno z najważniejszych źródeł wody, władcy chronili go przez 2 millenia, aż 100 lat temu starożytne rozwiązanie zostało zastąpione nowocześniejszymi ujęciami.

Ze względu na znaczenie historyczne i archeologiczne akweduktu IAA podejmuje odpowiednie kroki, by zapobiec jakimkolwiek jego zniszczeniom. Odcinek z Umm Tuby zbadano, udokumentowano i ponownie zasypano. Zwiedzającym udostępniono jednak inne fragmenty w tunelach we wschodnim Talpiot (in. Armon HaNatziv), na promenadzie Sherover i wokół Basenu Sułtana (Brechat Ha-Sultan).

Jerozolima akwedukt Umm Tuba fragment Machabeusze Izraelska Służba Starożytności Ya'akov Billig