Dowód na tsunami na Jeziorze Genewskim

| Nauki przyrodnicze
mrwalter

Dwa źródła historyczne przekazały do naszych czasów informację o tsunami, które nawiedziło Genewę w 563 roku naszej ery. Tsunami zniszczyło okoliczne wsie, zabiło ludzi i zwierzęta. Teraz naukowcy odnaleźli pierwszy fizyczny dowód tego wydarzenia.

Uczeni z Uniwersytetu Genewskiego zdobyli go podczas tworzenia szczegółowej mapy osadów dennych Jeziora Genewskiego. Profil sejsmiczny wykazał istnienie bardzo dziwnej warstwy o kształcie soczewki, która ma średnią grubość pięciu metrów i powierzchnię 50 kilometrów. Ze źródeł historycznych wiemy, że wspomniane tsunami powstało w miejscu, gdzie Rodan wpływa do Jeziora Genewskiego. Odnaleziona niezwykła warstwa może być pozostałością tego wydarzenia. Datowanie wykazało, że pojawiła się ona pomiędzy rokiem 381 a 612. Wspomniane tsunami jest jedynym znanym nam wydarzeniem, które mogło przyczynić się do powstania warstwy.

Uczeni nie są w stanie jednoznacznie określić przyczyny tsunami. Nie ma żadnych dowodów na trzęsienie ziemi, dlatego też uważają, że do delty Rodanu mogły wpaść skały, które przemieściły osady w głąb Jeziora Genewskiego i spowodowały pojawienie się niszczycielskiej fali. Na podstawie zebranych informacji przeprowadzono jej symulacje. Guy Simpson, który badał  wspomnianą warstwę uważa, że po 15 minutach od upadku skał do dzisiejszej Lozanny dotarła fala o wysokości 13 metrów. Natomiast 8-metrowa fala nawiedziła Genewę 70 minut po upadku skał.

Kolejne badania ujawniły, że podobne wydarzenie, podczas którego powstała nietypowa warstwa osadów, miało miejsce 10 000 lat temu. Uczeni prowadzą dalsze prace, mające  określić jak często dochodzi do tego typu zjawisk. Dzięki temu można będzie oszacować ryzyko ponownego pojawienia się tsunami na Jeziorze Genewskim. Obecnie na jego brzegach mieszka około miliona osób, z czego 200 000 w samej Genewie.

Jezioro Genewskie tsunami warstwa