Odkryto grobowiec wielkiej królowej

| Humanistyka
El Peru Waka Regional Archeological Project

W Gwatemali odkryto grobowiec królowej K'abel, uważanej za jedną na największych władczyń Majów z okresu klasycznego. Grobowiec znaleziono podczas wykopalisk w mieście El Peru-Waka'.

O tym, że pochowano w nim wielką władczynię świadczy pojemnik z alabastru znaleziony w grobowcu. Pojemnik przedstawia głowę i ramiona starszej kobiety, które zostały wyrzeźbione tak, jakby z niego wychodziła. Na pojemniku wyryto cztery hieroglify świadczące o tym, że należał on do K'abel. Naukowcy wzięli pod uwagę również inne dowody, takie jak naczynia ceramiczne i napisy na steli znajdującej się poza grobowcem i uznali, iż rzeczywiście znaleźli miejsce spoczynku słynnej królowej.

Odkrycie jest bardzo istotne z kilku względów. Nie tylko dlatego, że grób należy do znanej historycznej postaci. Klasyczna cywilizacja Majów to jedyna 'klasyczna' cywilizacja Nowego Świata. 'Klasyczna' w takim znaczeniu, że pozostawiła po sobie zarówno materiał archeologiczny, jak i świadectwa pisane - mówi profesor David Freidel z Washington University w Saint Louis. Wraz ze swoimi kolegami badał on rytualne miejsca w El Peru-Waka'. Odkrycie grobu nie było głównym celem prac. Jednak dzięki temu uczeni wiedzą, dlaczego świątynia, w której prowadzili wykopaliska, była tak ważna dla mieszkańców miasta. Znaczenia dodawał jej fakt, że pochowano tam wielką władczynię.

K'abel uznawana jest za największą królową późnego okresu klasycznego. Wraz ze swoim mężem, królem K'inich Bahlamem rządziła przez co najmniej 20 lat (672-692). Była wojskowym gubernatorem królestwa Wak i nosiła tytuł Kaloomte, czyli Największy Wojownik, co oznacza,że była ważniejsza od męża.

K'abel Majowie Gwatemala