Dziesiątki terabajtów na płycie DVD?

| Technologia

Naukowcy z University of Central Florida ogłosili, że wynaleźli technologię pozwalającą na przechowywanie wielu terabajtów danych na nośniku wielkości DVD. Na płycie o takich samych rozmiarach można będzie w przyszłości przechować tysiące razy więcej informacji niż obecnie.

Uczeni nazwali swoją technologię "trójwymiarowym składowaniem wielowarstwowym”. Chociaż nazwa może sugerować, że chodzi tutaj o jakiś rodzaj holografii, to, wbrew pozorom, tak nie jest. Akademicy proponują bowiem przechowywanie danych na wyjątkowo cienkich warstwach i wykorzystanie dwóch laserów o różnych długościach fali, które służyłyby do zapisu i odczytu danych.

Obecnie również wykorzystuje się kilkuwarstwowe (najczęściej dwuwarstwowe) nośniki, jednak liczba warstw jest mocno ograniczona. Poza tym zawsze istnieje niebezpieczeństwo utraty danych. Ta sama fala światła jest bowiem wykorzystywana do zapisu i do odczytu. Oczywiście światło nie odróżnia pomiędzy zapisem i odczytem, a więc, przechodząc przez warstwę wyżej położoną do warstwy niższej, może przypadkowo zniszczyć przechowywane informacje.

Profesor Kevin D. Belsfield i jego zespół twierdzą, że rozwiązali ten problem. Dzięki wykorzystaniu laserów o różnej długości fali (inna dla zapisu, inna dla odczytu) nie ma niebezpieczeństwa, że dojdzie do przypadkowego skasowania informacji.

Nie wiadomo, kiedy nowe nośniki i urządzenia z nich korzystające zadebiutują na rynku. Wszystko wskazuje jednak na to, że przed uczonymi jeszcze całe lata badań.

Kevin Belsfield University of Central Florida DVD trójwymiarowe składowanie wielowarstwowe