CDC zidentyfikowało bakterię oporną na 26 antybiotyków

| Medycyna
NIAID

U siedemdziesięciokilkuletniej Amerykanki, która po długim pobycie w Indiach wróciła w sierpniu 2016 r. do USA, wystąpiła oporność na 26 różnych antybiotyków. Kobietę przyjęto do szpitala z diagnozą zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (prawdopodobnie był on skutkiem zakażenia seromy, czyli płynu surowiczego w prawym biodrze).

Po pobraniu próbek udało się wyizolować pałeczkę zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae). Pacjentkę umieszczono w jednoosobowym pokoju. Niestety, na początku września u kobiety wystąpił wstrząs septyczny i zgon.

W ciągu 2 lat przed hospitalizacją w Stanach 70-latka leżała wielokrotnie w szpitalach w Indiach. Pobyty te wiązały się ze złamaniem prawego biodra i zapaleniem kości i szpiku prawego uda i biodra, jakie się na tym tle rozwinęło. Ostatnia hospitalizacja w Indiach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku.

Testy przeprowadzone w USA wykazały, że izolat był oporny na 26 antybiotyków, w tym na wszystkie badane aminoglikozydy i polimyksyny.

Testy Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) wskazywały na niską oporność na fosfomycynę (jej minimalne stężenie hamujące - MIC, od ang. Minimal Inhibitory Concentration - było niskie), ale w USA antybiotyk ten stosuje się doustnie w terapii niepowikłanego zapalenia pęcherza; preparaty dożylne są dostępne w innych krajach.

Klebsiella pneumoniae pałeczka zapalenia płuc lekooporność seroma biodro CDC