Ciała wielkich mistrzów krzyżackich odnalezione w Kwidzynie?

| Ciekawostki

Członkowie Stowarzyszenia Archeologii i Ochrony Zabytków "Perkun” odkryli miejsce pochówku dwóch wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Piotr Piątkiewicz, jeden z odkrywców mówi, że pod podłogą prezbiterium katedry w Kwidzynie spoczęli prawdopodobnie Werner von Orseln (1324-1330) i Ludolf König (1342-1345).

W kryptach znajduje się też ciało trzeciej osoby. Jest ono pozbawione głowy, a jej tożsamość jest tajemnicą. Odkrywcy mają nadzieję, że to ciało świętej Doroty z Mątowów. Inna z teorii głosi, że to szczątki wielkiego mistrza Henryka von Plauen (1410-1413).

Ze źródeł historycznych wiadomo, że w Kwidzynie spoczęli dwaj wielcy mistrzowie Zakonu, gdyż w ich czasach w Malborku nie było godnego ich miejsca pochówku.

Jeśli informacje o odnalezieniu ciał wielkich mistrzów się potwierdzą, będzie to odkrycie na skalę europejską.

Krzyżacy mistrz krzyżacki Kwidzyń