Masowy grób na przedmieściach Aten

| Humanistyka
Harrieta171, GNU FDL

Na przedmieściach Aten, w miejscu budowy nowej Greckiej Biblioteki Narodowej i Opery Narodowej odnaleziono masowy grób zawierających szczątki 80 mężczyzn. Archeolodzy sądzą, że pochowano tam zwolenników Kylona z Aten, który w VII wieku przed naszą erą próbował dokonać zamachu stanu i przejąć władzę.

Jak czytamy w Dziejach Herodota: Był w Atenach mąż imieniem Kylon, zwycięzca w Olimpii. Miał on ambicję zostać tyranem; zjednał więc sobie zwolenników wśród równych mu wiekiem ludzi i próbował zająć Akropolis, a nie mogąc nim zawładnąć, usiadł jako błagalnik obok posągu bogini. Prytanowie naukrarów, którzy wtedy zarządzali Atenami, kazali mu razem z towarzyszami powstać, ręcząc im, że nie poniosą kary śmierci, jednak z winy Alkmeonidów zamordowano ich. Stało się to przed epoką Pizystrata.

Historykom udało się ustalić, że Kylon, dwukrotny zwycięzca Igrzysk, chciał przejąć władzę w Atenach, jednak mieszkańcy miasta stawili opór. Kylon i jego zwolennicy schronili się na Akropolu. Poddali się oblegającym po uzyskaniu obietnicy zachowania życia. Jednak Megakles z rodu Alkmeonidów, który sprawował wówczas funkcję archonta eponymosa - był zatem przewodniczącym kolegium archontów - doprowadził do zamordowania zwolenników Kylona. Los samego Kylona nie jest pewny, wedle niektórych źródeł nocą przed poddaniem się, uciekł z Akropolu.

Na podstawie fragmentów waz znalezionych w grobie stwierdzono, że ludzie tam spoczywający zostali pochowani w pomiędzy 675 a 650 rokiem przed Chrystusem. Zmarłym związano ręce. Na podstawie dobrego stanu uzębienia stwierdzono, że w chwili śmierci wszyscy byli młodzi i cieszyli sę dobrym zdrowiem, co tylko wzmacnia hipotezę, iż mamy do czynienia z zamordowanymi zwolennikami Kylona.

Kylon Ateny tyran masowy grób