Córka profesora Kołakowskiego przekazała Bibliotece Narodowej w darze osobistą bibliotekę ojca

| Humanistyka
EliFrancis, CC (Pixabay)

Biblioteka Narodowa (BN) podpisała umowę z Agnieszką Kołakowską, córką i spadkobierczynią Leszka Kołakowskiego, o przekazaniu w darze księgozbioru (osobistej biblioteki) profesora. Księgozbiór składa się z kilku tysięcy woluminów.

Kolekcja została już sprowadzona z Oksfordu. Książki trafiły do Laboratorium Konserwatorskiego Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej i są tam poddawane rutynowym zabiegom. Później mają zostać skatalogowane i włączone do zasobów BN.

W 2010 r. wdowa po profesorze, dr Tamara Kołakowska, przekazała BN jego spuściznę rękopiśmienną (umowa o darowiźnie została podpisana w Warszawie). Publikacja "Archiwum Leszka Kołakowskiego" jest dostępna on-line w bibliotece cyfrowej POLONA. Jak napisano we wstępie, archiwum zawiera dokumenty, rękopisy prac filozoficznych i literackich, korespondencję, notatki i teksty wykładów na uniwersytetach polskich (Łódź, Warszawa) i zagranicznych (McGill, Berkeley, Oksford, Yale i Chicago). Są tu także bruliony i maszynopisy wielu referatów, odczytów, wypowiedzi dla prasy światowej, wywiady, materiały związane z działalnością polityczną, zwłaszcza z lat 1977-1980, kiedy Profesor Kołakowski był przedstawicielem Komitetu Obrony Robotników za granicą. Niniejszy katalog jest próbą uporządkowania tej spuścizny.

Leszek Kołakowski urodził się w 1927 r. w Radomiu, a zmarł w 2009 w Oksfordzie. Był filozofem, historykiem filozofii i myśli religijnej, eseistą, publicystą i prozaikiem.

Leszek Kołakowski Agnieszka Kołakowska księgozbiór osobista biblioteka umowa o darowiźnie