Kim są użytkownicy Linuksa

| Technologia

Serwis OpenSuSE.org postanowił sprawdzić, kim są użytkownicy systemu Linux. Przez trzy miesiące prowadził więc ankietę, w której wzięło udział 27 000 osób.

Okazało się, że Linux jest używany przede wszystkim przez dwudziestoletnich mężczyzn, z których niewielka część zostaje w przyszłości profesjonalistami w dziedzinie IT.

Sporą grupę użytkowników stanowią studenci. Spośród osób, które już pracują, aż 21,4% to administratorzy systemów. Niemal co trzeci (32,9%) użytkownik openSuSE zarabia na życie dzięki pracy w dziedzinach powiązanych z komputerami. Natomiast 35,7% mówi o sobie, że są doświadczonymi użytkownikami, ale nie mają dużej wiedzy. Potrafią zainstalować, używać oraz pobierać poprawki do systemu, ale nie uważają się za ekspertów.

Pytani, czego szukają w systemie operacyjnym, odpowiadają, że przede wszystkim stabilności, bezpieczeństwa, wsparcia dla dużej ilości sprzętu i łatwości obłsugi.
Najmniej ważne była dla nich dostępność wsparcia technicznego.

Za największą zaletę openSuSE jego użytkownicy uznali cenę. System jest bowiem darmowy. Wymieniali także bezpieczeństwo, stabilność i łatwość instalacji. Uznali przy tym, że nieco niedopracowane jest wsparcie techniczne.

Spośród wszystkich użytkowników 84,7% nie bierze żadnego udziału w pracach nad openSuSE. Jedynie 1,9% tworzy oprogramowanie, a 0,9% - łaty. Reszta swoje zainteresowanie projektem ogranicza do wysyłania informacji o błędach.

Badania te potwierdzają zatem wsześniejsze analizy przreprowadzone przez Jonathana Corbeta, który stwierdził, że Linux, wbrew obiegowej opinii, nie jest tworzony przez ochotników, a przez opłacanych specjalistów.

Użytkowników openSuSE zapytano także, co chcieliby poprawić w tej dystrybucji. Aż 68,9% zwróciło uwagę na to, iż przydałaby się lepsza współpraca ze sprzętem. To akurat nie może być zaskoczeniem, gdyż użytkownicy wszystkich dystrybucji Linuksa zwracają na to uwagę.
Duża grupa pytanych (44%) chciałby lepszych programów, a aż 31% życzyłoby sobie, by openSuSE był łatwiejszy w konfiguracji. To ostatnie życzenie zostało już spełnione wraz z wersją 10.3 opensource’owego systemu.

Odwiedzających openSuSE.org zapytano również, jakiego systemu używają, gdy nie korzystają z ulubionej dystrybucji Linuksa. Przede wszystkim okazało się, że openSuSE jest głównym systemem operacyjnym zaledwie dla połowy z nich (50,9%). Oprócz tego największa ich część, gdy nie korzysta z openSuSE, używa Windows (31,6%). Następne na liście było Ubuntu (5%), różne dystrybucje (5,7%), Debian (2,2%), Mac OS X (1,9%), Fedora (1,7%) oraz Mandriva (1%).

Z badań wynika też, że 69,5% użytkowników openSuSE ma zainstalowane jednocześnie dwa systemy – openSuSE i Windows. Niestety, nie zapytano, dlaczego wykorzystują taką właśnie konfigurację i dlaczego używają Windows.

Większość użytkowników systemu Novella używa Linuksa od ponad roku. Mniej niż rok wykorzystuje go 36% osób. Bardzo niewielki odsetek (2,7%) używa go jedynie w pracy. openSuSE jest głównie (64%) systemem domowym. Natomiast 33,3% korzysta z niego i w pracy i w domu.

System wykorzystywany jest przede wszystkim do typowej pracy biurowej i do surfowania po Sieci. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych dystrybucji Linuksa, niewielki odsetek użytkowników uruchamia na nim gry.

Linux openSuSE użytkownik