Niższy McKinley

| Nauki przyrodnicze
National Parks Service

McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, jest niższy niż wykazywały wcześniejsze pomiary. Nowe mapy opublikowane przez Służbę Geologiczną USA (USGS) informują, że góra ma wysokość 6168 metrów. Dotychczas oficjalną wysokością McKinley'a były 6193 metry. Pomimo tej zmiany McKinley pozostaje trzecim na świecie szczytem o największej wybitności. Wyprzedzają go jedynie Mount Everest i Ancocagua.

Przez wiele lat powszechnie uznawano, że wysokość McKinley'a wynosi 6193 metry nad poziomem morza. Taką wysokość zmierzono w 1952 roku. W ubiegłym roku USGS wykorzystała urządzenie o nazwie Interferometric Synthetic Aperture Radar (IFSAR), który jest przeznaczony do śledzenia niewielkich obiektów geograficznych. Po uwzględnieniu różnicy w zbieraniu danych czy postępu technologicznego USGS uznała, że nie istnieją powody, które czyniłyby wcześniejsze pomiary bardziej wiarygodnymi od obecnych.

Betty Anderson z USGS mówi, że pomiary McKinley'a były prowadzone też w 1989 roku. Wykorzystano wówczas system GPS i uzyskano wynik 6189 m.n.p.m. Pomiar ten nie został jednak uznany za obowiązujący, gdyż nie opublikowano go na mapach topograficznych.

McKinley wysokość