Microsoft wprowadzi nowy regulamin

| Technologia
Microsoft

Od października Microsoft wprowadza w życie nowy regulamin korzystania ze swoich usług sieciowych. Koncern z Redmond zaproponuje zapisy, które ułatwią mu integrację i świadczenie usług. Jednak nie wszyscy użytkownicy mogą być zadowoleni ze zmian.

W nowym regulaminie znajdzie się zapis, że firma może wykorzystać treści użytkownika do dostarczenia, ochrony i ulepszenia wszystkich swoich produktów. W dotychczasowym regulaminie był zapis o wykorzystaniu treści użytkownika tylko wówczas, gdy było to konieczne do świadczenia mu usługi.

Zmiana oznacza, m.in., że informacje osobiste mogą być wymieniane pomiędzy różnymi usługami, co pozwoli Microsoftowi na tworzenie indywidualnych profili użytkownika. Jeśli np. korzystamy z Xbox Live, Hotmaila czy z chmury do przechowywania dokumentów, koncern będzie mógł połączyć te informacje. Tak, jak Google skanuje e-maile przechodzące przez Gmail w celu dostarczenia użytkownikom odpowiedniej reklamy, tak będzie mógł robić to Microsoft.

Najistotniejszą jednak zmianą wydaje się zapis mówiący o tym, że użytkownik zobowiązuje się załatwiać wszelkie spory z firmą na drodze arbitrażu. Nowy regulamin przewiduje, że użytkownik nie będzie pozywał Microsoftu przed sąd, nie weźmie udziału w pozwach zbiorowych, a kwestie sporne zostaną rozwiązane przez arbitraż, a decyzja arbitra nie będzie podlegała apelacji, z wyjątkiem tych ograniczonych przypadków, które przewidziane są w Federalnej Ustawie o Arbitrażu. Zapisy te dotyczą, oczywiście, obywateli USA.

Nowy regulamin wejdzie w życie 19 października i będzie dotyczył usług, z których użytkownik będzie korzystał po tej dacie. Niezależnie od tego, kiedy zaczął ich używać.

Microsoft regulamin usługa użytkownik