Białystok: ruszyła Międzynarodowa Letnia Szkoła Grzybów 2022

| Nauki przyrodnicze
Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Ruszyła organizowana przez Politechnikę Białostocką Międzynarodowa Letnia Szkoła Grzybów 2022 (International Mushroom Summer School 2022, IMSS 2022). Specjaliści przybliżą młodym naukowcom bogactwo gatunków grzybów, a także nauczą, jak prawidłowo pozyskiwać oraz (oznaczać) identyfikować materiał grzybowy do badań naukowych.

Zespół organizacyjny tworzą: Marek Wołkowycki, dr Eugene Yurchanka, dr Marcin Stocki, mgr inż. Urszula Waszczuk, mgr inż. Sylwia Lewsza oraz inż. Konrad Wilamowski.

IMSS 2022 potrwa od 20 do 24 czerwca. W wydarzeniu bierze udział 19 doktorantów i 3 nauczycieli akademickich z 14 krajów: Nigerii, Gruzji, Serbii, Ukrainy, USA, Szwecji, Beninu, Włoch, Armenii, Kosowa, Macedonii, Turcji, Estonii i Czech.

Przyjeżdżają tutaj uczyć się od nas i naszych [zaproszonych] specjalistów poznawania Puszczy Białowieskiej, prawidłowego pozyskiwania materiału, oznaczania, czyli identyfikacji, prawidłowych czynności w laboratorium. Uczestnikami są doktoranci, których temat pracy doktorskiej jest związany z grzybami - opowiada dr Ewa Zapora.

Szkołę zainaugurowało spotkanie z prof. dr. hab. inż. Sławomirem Bakierem, dyrektorem Instytutu Nauk Leśnych. Od 21 czerwca IMSS 2022 przenosi się do Centrum Naukowo-Badawczego w Hajnówce.

Program Szkoły jest naprawdę bogaty. Gościmy pana profesora Jordana Zjawionego z Uniwersytetu w Mississippi, który opowie o badaniach grzybów psychoaktywnych. Profesor Maja Karaman z Uniwersytetu w Nowym Sadzie [Univerzitet u Novom Sadu] przedstawi informacje o nowych innowacyjnych biomateriałach pochodzenia grzybowego. Profesor Omoanghe Isikhuemhen z North Carolina A&T State University wyjaśni, w jaki sposób grzyby mogą być suplementem diety u zwierząt. Profesor Lusine Margaryan z Armenii opowie [zaś] o ochronie grzybów makroskopowych, czyli widzialnych gołym okiem i o właściwościach medycznych tych grzybów z perspektywy Armenii - wymienia dr Zapora.

Prof. Zjawiony podkreśla, że grzechem byłoby niezajmowanie się bioróżnorodnością i bogactwem grzybów Puszczy Białowieskiej. Cieszy go fakt, że tak wielu młodych ludzi z całego świata chce wziąć udział w spotkaniach IMSS. Chętnie naprowadzę ich na właściwy tor, jeśli są zainteresowani grzybami.

Warto przypomnieć, że naukowcy z PB odkryli we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, że ekstrakt z korzeniowca sosnowego (Heterobasidion annosum) może być aktywnym składnikiem leku przeciwnowotworowego (żywotność komórek raka jelita grubego jest ograniczana przy jednoczesnej niskiej toksyczności w stosunku do zdrowych komórek). Wynalazek pt. „Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca taki ekstrakt oraz jego zastosowanie” został doceniony i badacze otrzymali patent RP.

 

To jest pierwszy krok i należałoby teraz zobaczyć, jakie związki chemiczne są odpowiedzialne za takie działanie. A może metodami chemicznymi udałoby nam się zmodyfikować i zminimalizować toksyczność tego grzyba? Należałoby sprawdzić oddziaływanie tych samych ekstraktów na inne nowotwory i wtedy dopiero koncentrować badania na wybranych organizmach - sugeruje prof. Zjawiony.

Drugiego dnia Szkoły koordynatorka przedsięwzięcia, dr Zapora, opowie, jak działa i jak prowadzi badania Fungi Extract Bank - unikatowy zbiór ekstraktów grzybów tworzony na Politechnice Białostockiej.

Ze szczegółowym programem IMSS 2022 można się zapoznać tutaj.

Międzynarodowa Letnia Szkoła Grzybów 2022 International Mushroom Summer School 2022 Politechnika Białostocka