Wielki Zderzacz Hadronów potwierdza Model Standardowy

| Astronomia/fizyka

Na hipotezę o supersymetrii spadł kolejny cios. Dane z Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) dowodzą, że zmiana kwarka pięknego w kwark górny zachodzi zgodnie z zasadami Modelu Standardowego. Dotychczas pomiary tego rzadko spotykanego zjawiska dawały niejednoznaczne wyniki, co próbowano tłumaczyć właśnie supersymetrią. Ostatnie obserwacje są jednak całkowicie zgodne z Modelem Standardowym, a do ich wyjaśnienia nie potrzebujemy alternatywnych teorii, mówi Guy Wilkinson z CERN-u.

Model Standardowy to najbardziej rozpowszechniona teoria opisująca cząstki tworzące materię oraz interakcje pomiędzy nimi. Ma on jednak poważną słabość, nie wyjaśnia istnienia ciemnej materii i ciemnej energii, jest też niezgodny z ogólną teorią względności Einsteina. Dlatego też istnieją liczne teorie alternatywne, próbujące uzupełnił luki w Modelu Standardowym. Jedną z nich jest właśnie supersymetria.

Model Standardowy Wielki Zderzacz Hadronów LHC kwark