Model embrionu z ludzkich komórek macierzystych pomoże w badaniach nad rozwojem ciąży

| Nauki przyrodnicze
University of Cambridge

W jednym z laboratoriów University of Cambridge stworzono model ludzkiego embrionu uzyskany dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu ludzkich komórek macierzystych. Modele takie posłużą do badań nad chorobami genetycznymi oraz nad przyczynami naturalnych poronień. Model ten to zorganizowana trójwymiarowa struktura uzyskana z pluripotencjalnych komórek macierzystych, która naśladuje niektóre procesy zachodzące na wczesnych etapach istnienia ludzkiego embrionu. Pozwoli ona na modelowanie drugiego tygodnia rozwoju.

Nasz model przypominający ludzki embrion, utworzony w całości z ludzkich komórek macierzystych, daje nam wgląd w procesy, które są zwykle ukryte, mówi profesor Magdalena Zernicka-Goetz. To niezwykłe osiągnięcie pozwala nam manipulować genami, by zrozumieć rolę, jaką odgrywają w rozwoju modelowego systemu. Możemy przetestować funkcje poszczególnych elementów, co jest trudne do zrobienia w przypadku naturalnego embrionu, dodaje.

U człowieka w drugim tygodniu ciąży dochodzi do implantacji embrionu w macicy. Właśnie wówczas wiele ciąż jest traconych. Teraz, dzięki stworzeniu odpowiedniego modelu, specjaliści będą mogli lepiej przyjrzeć się temu procesowi, którego nigdy wcześniej bezpośrednio nie śledzono. Zrozumienie tych wczesnych etapów rozwoju może zdradzić niezwykle istotne informacje na temat defektów płodu oraz różnych chorób. Naukowcy mają też nadzieję, że uda się dzięki temu opracować odpowiednie testy ciążowe.

Zernicka-Goetz i jej grupa od ponad dekady badają najwcześniejsze etapy rozwoju człowieka, chcąc zrozumieć, dlaczego niektóre ciąże kończą się poronieniem. W ciągu ostatnich dwóch lat naukowcy stworzyli embriony z mysich komórek macierzystych. Miały one bijące serce, strukturę podobną do mózgu oraz zalążki wszystkich organów. Model stworzony z ludzkich komórek macierzystych nie posiada mózgu, ani bijącego serca, ale składa się z komórek, które z czasem utworzą embrion, łożysko i pęcherzyk żółciowy. Wiele ciąż kończy się w tym właśnie momencie, w którym wspomniane trzy typy komórek zaczynają przesyłać sobie nawzajem sygnały mechaniczne i chemiczne kierujące prawidłowym rozwojem.

W Wielkiej Brytanii prawo zakazuje hodowania w laboratoriach ludzkich embrionów starszych niż 14 dni. Ze szczegółami badań można zapoznać się na łamach Nature.

Model embrionu z ludzkich komórek macierzystych pomoże w badaniach nad rozwojem ciąży