Twórca MySQL przeciwko swojemu produktowi

| Technologia
ropiku2003

Michael Widenius, twórca popularnego opensource'owego systemu bazodanowego MySQL chce, by w ciągu pięciu lat zniknął on z powierzchni Ziemi. MySQL miałby zostać zastąpiony przez MariaDB, produkt Wideniusa.

Twórcy MySQL od samego początku nie podobało się, że właścicielem systemu bazodanowego stało się Oracle. Nigdy nie sądziłem, że MySQL zostanie kupiony przez kogoś, kto nie będzie o niego dbał i odniesie większe korzyści ze zniszczenia go niż rozwijania. Nigdy nie rozważaliśmy takiej możliwości - mówi Widenius. Gdy sprzedawaliśmy go Sunowi zawarliśmy umowę, że system nie zostanie nigdy sprzedany Oracle'owi. Ale w najgorszych snach nie przypuszczaliśmy, że Sun zostanie kupiony przez Oracle'a - dodaje.

W 2009 roku Widenius stworzył fork MySQL o nazwie MariaDB, a w 2012 założył MariaDB Foundation, która zarządza projektem. Fundacja połączyła się ze SkySQL, która zapewnia wsparcie od strony sprzedaży i marketingu.

Na czele połączonej SkySQL stoi Patrik Sallner. Wierzy on, że projekt odniesie sukces. Z zamówionego niezależnego badania wynika, że około 50% obecnych użytkowników MySQL przejdzie na MariaDB w ciągu najbliższych dwóch lat. Klientami firmy są już m.in. Deutsche Telekom, Craiglist, Financial Times, Home Depot, francuska poczta i policja. Także Wikipedia, zachęcona ofertą bezpłatnego wsparcia technicznego, zaczęła korzystać z MariaDB.

MySQL MariaDB Oracle Sun Michael Widenius