NASA zawiesza współpracę z Rosją

| Astronomia/fizyka
NASA

Wewnętrzny dokument wydany przez kierownictwo NASA nakazuje pracownikom i kontrahentom Agencji zerwanie wszelkich kontaktów z przedstawicielami rosyjskiego rządu. Polecenie ma związek z zajęciem przez Rosję Krymu.

W dokumencie wymieniono jeden wyjątek, którego polecenie nie dotyczy. Jest nim Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która nie może funkcjonować bez amerykańsko-rosyjskiej współpracy w zakresie kontroli naziemnej. Poza tym na ISS przebywa obecnie rosyjsko-amerykańska załoga.

W ciągu ostatnich lat kosmiczna współpraca pomiędzy USA i Rosją bardzo się zacieśniła. Obecnie Amerykanie są uzależnieni od Rosji w dziedzinie wysyłania ludzi na ISS, a rosyjscy astronauci są częstymi gośćmi w centrach szkoleniowych NASA, przede wszystkim w Johnson Space Center.

W związku z wyciekiem wspomnianego dokumentu, NASA wydała specjalne oświadczenie.

Biorąc pod uwagę naruszenie przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, NASA zawiesza większość działań prowadzonych wspólnie z Federacją Rosyjską. NASA i Roskosmos będą jednak współpracowały przy bezpiecznym utrzymaniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Głównym celem NASA jest obecnie doprowadzenie do powrotu startu załogowych misji kosmicznych n a amerykańską ziemię i zakończenie naszej zależności od Rosji w tym zakresie. Plan ten jest od pięciu lat priorytetem administracji prezydenta Obamy i gdyby plan ten był finansowany w przewidzianym przez nas zakresie, załogowe starty odbywałyby się z terenu USA już w przyszłym roku. Jednak, jako że Kongres obciął finansowanie, mamy zamiar powrócić do USA z załogowymi startami w roku 2017. Obecnie mamy wybór pomiędzy powrotem załogowych startów do Ameryki lub wysyłaniem milionów dolarów Rosjanom. Administracja prezydenta Obamy wybrała inwestycje w Amerykę, mamy nadzieję, że Kongres uczyni to samo.

NASA Rosja Krym Ukraina