Ruszają prace nad Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających

| Nauki przyrodnicze
Red Barnes (Cory Barnes), CC

W Wielki Dzień Pszczół zostały zainaugurowane prace nad powstaniem Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Inicjatorami Strategii są przedstawiciele świata nauki, największe organizacje pszczelarskie oraz Greenpeace, a w jej tworzeniu będą mogli wziąć udział wszyscy – już jesienią w polskich miastach w ramach konsultacji odbędą się otwarte debaty obywatelskie.

Minister Rolnictwa już niejednokrotnie pokazywał, że los owadów zapylających – przede wszystkim pszczół, zarówno miodnych, jak i tych dziko żyjących – jest dla polskiego rządu ważny. Jednak sytuacja owadów zapylających jest coraz trudniejsza. Dlatego strategicznie ważnym krokiem zabezpieczającym politykę Polski wobec ochrony zapylaczy powinno być powstanie dokumentu, który będzie spójną wizją długofalowych celów i działań na rzecz tych owadów w ujęciu wielosektorowym. Stworzony w ten sposób kompleksowy system ochrony owadów zapylających może stać się modelowym przykładem ich ochrony w całej Unii Europejskiej oraz punktem odniesienia dla instytucji i obywateli naszego kraju. Dokument powstanie we współpracy organizacji pozarządowych, instytucji, świata nauki, pszczelarzy, a także obywateli, którzy będą mogli wziąć udział w specjalnych debatach, które odbędą się w kilku miastach Polski jesienią br. Podobne strategie są już realizowane m.in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Inicjatorzy powstania Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających zwrócili się z prośbą o współpracę i patronat do Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.

Powstanie Strategii, która zabezpieczy przyszłość zapylaczy to wspaniała okazja, by połączyć oddolną inicjatywę obywatelską ze wsparciem instytucji. Greenpeace we współpracy z pszczelarzami i naukowcami od wielu lat prowadzi działania na rzecz owadów zapylających. Teraz proponujemy strategiczne podejście, które pozwoli stworzyć trwałe podstawy do budowania Polski Przyjaznej Pszczołom. Dzięki temu, przy współpracy z instytucjami rządowymi, możemy stać się liderem wśród krajów Unii Europejskiej – powiedziała Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska.

Dzięki współpracy związków pszczelarskich i Greenpeace udało się już powstrzymać wiele prób udzielenia odstępstwa czasowego od zakazu stosowania neonikotynoidów – najbardziej szkodliwych dla pszczół pestycydów. Jesienią okaże się, czy uda się ich zakazać na stałe. A teraz czas na systemowe rozwiązania zabezpieczające los pszczół. Jedną z dróg do ich realizacji jest powstanie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających – powiedział Janusz Kasztelewicz ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Sytuacja w Polsce nie jest jeszcze tak dramatyczna, jak w USA czy niektórych państwach Europy Zachodniej, ale dlatego właśnie musimy jak najszybciej zrobić wszystko, by nie pójść w ich ślady. Póki nie jest za późno. Choroby i pasożyty, chemizacja rolnictwa, zanik bazy pokarmowej, czy zmieniający się klimat to tylko kilka problemów, z którymi muszą mierzyć się pszczelarze - powiedział Waldemar Kudła z Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Pszczoły miodne, dziko żyjące oraz inne owady zapylające są kluczowe nie tylko dla dobrostanu dzikiej przyrody, ale też rolnictwa, w którym obserwuje się wzrost udziału upraw zależnych od zapylania. Odpowiedzią na wyzwania związane z ich ochroną powinno być powstanie narodowej strategii. Takie dokumenty doskonale działają już w kilku europejskich krajach. Ważne jest, aby uwzględnić dobro wszystkich owadów zapylających – powiedział dr hab. Marcin Zych z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Powstanie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających jest jednym z elementów realizowanej w ramach akcji Adoptuj Pszczołę idei Polski Przyjaznej Pszczołom.

Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających Greenpeace