Naukowiec z Sorbony zidentyfikował oryginalny sarkofag Ramzesa Wielkiego

| Humanistyka
Kirk K, Flickr, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Frédéric Payraudeau z Sorbony zidentyfikował oryginalny sarkofag jednego z najwybitniejszych władców starożytnego Egiptu, Ramzesa II zwanego Wielkim. Uczony dokonał identyfikacji na podstawie badania dużego fragmentu granitowego sarkofagu, który w 2009 roku został znaleziony na podłodze koptyjskiego klasztoru w Abydos. Kilka lat po odkryciu wiedziano, że w Abydos pochowano arcykapłana Amona, Mencheperre, Stwierdzono też wówczas, że sarkofag wykonano znacznie wcześniej, nie był przeznaczony dla kapłana. Jednak jego pierwotnego właściciela nie określono.

Już samo znalezienie sarkofagu, w którym spoczął Mencheperre było interesującym odkryciem, gdyż miejsca pochówku kapłana nie znano, a większość specjalistów uważała, że były to Teby, jego siedziba.

Podczas wykopalisk na podłodze znaleziono fragment antropoidalnego sarkofagu z czerwonego granitu. Wydaje się, że sarkofag ten, ozdobiony fragmentami Księgi Bram, powstał w czasie Nowego Państwa, ale został ponownie wykorzystany przez arcykapłana Amona, Mencheperre z czasów XXI dynastii, czytamy w artykule opublikowanym w 2016 roku przez Aymana Damarany'ego i Kevina M. Cahaila na łamach Mitteilungen des Deutsche Archäologische Institut Abeitlung Kairo. Autorzy badań zauważyli, że sarkofag powstał najprawdopodobniej za czasów Setiego I lub Ramzesa II. Inskrypcje z Księgi Bram są często spotykane w grobowcach królewskich z czasów Nowego Państwa. To okres rządów XVIII, XIX i XX dynastii w latach 1570–1070 p.n.e. Pod koniec tego okresu arcykapłani Amona przejęli władzę w Tebach.

Arcykapłan Mencheperre żył w czasach XXI dynastii, za panowania swojego brata Psusennesa I (ok. 1045–995 p.n.e.), był zwierzchnikiem armii, rządził Górnym Egiptem, a pod koniec życia przyjął tytuł króla i został koregentem, co umożliwiło objęcie tronu jego bratankowi Amenemope.

Frédéric Payraudeau ponownie przyjrzał się inskrypcjom na fragmencie sarkofagu i zauważył wśród nich kartusz samego Ramzesa II. Dotychczas wiedzieliśmy, że grób Ramzesa Wielkiego został splądrowany, a jego mumię za czasów XXI dynastii (1069–943 p.n.e.) przeniesiono do drewnianej trumny. W pierwotnym miejscu pochówku władca spoczął w złotej trumnie – obecnie zaginionej – umieszczonej w alabastrowym sarkofagu, który znaleziono zniszczony w jego grobowców. Całość zaś znajdowała się dużym granitowym sarkofagu, którego fragment właśnie został zidentyfikowany. Wiemy zatem, że po tym, jak grobowiec wielkiego faraona został obrabowany, kapłan z czasów XXI dynastii wykorzystał zewnętrzny sarkofag, kazał go przewieźć do Abydos, by samemu w nim spocząć.

Badania przeprowadzone przez Payraudeau zostały opisane w artykule Le sarcophage de Ramsès II remployé à Abydos! opublikowanym na łamach Revue d’Égyptologie.

Naukowiec z Sorbony zidentyfikował oryginalny sarkofag Ramzesa Wielkiego