Neandertalczycy byli równie inteligentni co H. sapiens, uważają autorzy nowych badań

| Humanistyka
Michael (a.k.a. moik) McCullough, Flickr

Neandertalczycy byli równie inteligentni, co H. sapiens, uważają archeolodzy, którzy na łamach PLOS One podsumowali wyniki 20-letnich badań w jaskini Gruta da Oliveira w środkowej Portugalii. Badania potwierdziły, co już wiedzieliśmy lub się domyślaliśmy – neandertalczycy byli zdolni do myślenia symbolicznego, wytwarzali dzieła sztuki, ozdabiali ciała i mieli niezwykle zróżnicowaną dietę. Nasze analizy dodają do tego niepodważalny fakt, że neandertalczycy czasami spożywali gotowane pożywienie. To umiejętność pokazująca, że poziom ich inteligencji był podobny do inteligencji H. sapiens, który pojawił się tysiące lat później, mówi współautor badań Diego Angelucci z Uniwersytetu w Trydencie.

Nie od dzisiaj wiadomo, że neandertalczycy znali ogień. Jednak czym innym jest wykorzystanie ognia, który rozpoczął się w sposób naturalny, od umiejętności rozpalenia ognia, podtrzymania go i użycia do obrony, gotowania czy oświetlania. Bezsprzecznie wykazaliśmy, że neandertalczycy opanowali ogień i że stanowił on centralny element ich codziennego życia, dodaje Angelucci.

W opublikowanym artykule omówiono liczne ślady ognia znalezione w Gruta da Oliviera podczas systematycznych szczegółowych wykopalisk prowadzonych w latach 1989–2012. Badania w tym jednym z najważniejszych europejskich stanowisk środkowego paleolitu prowadził międzynarodowy zespół z Portugalii, Włoch i Hiszpanii. Najstarsze zbadane warstwy archeologiczne w jaskini pochodzą sprzed 120 tysięcy lat, najmłodsze sprzed 40 tysięcy lat. Naukowcy uważają, że Gruta de Oliveira była zamieszkiwana przez H. neanderthalensis pomiędzy 100 a 70 tysięcy lat temu.

Tym, co najbardziej przyciągnęło uwagę archeologów jest powtarzalna obecność śladów palenisk, celowo budowanych i używanych w części mieszkalnej jaskini. Na badanej powierzchni 30x6 metrów znaleziono około 10 takich palenisk w różnych warstwach stratygraficznych. Były one okrągłe z wgłębieniem. A w paleniskach i wokół nich widać ślady posiłków. Znaleźliśmy spalone kości, spalone drewno, pozostałości popiołu, spalone pożywienie, a poniżej palenisk grunt zmieniony przez wysoką temperaturę. Te paleniska zawsze tam były. Ogień był centralnym miejscem, stwierdzają badacze. Archeologom udało się też odtworzyć dietę neandertalczyków. Znaleźli spalone kości kóz, jeleni, koni, turów, nosorożców oraz skorupy żółwi.

Badania nie dały jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób neandertalczycy rozpalali ogień. Być może wykorzystywali krzemień, jednak jest to tylko spekulacja. Jednak podczas badań porównujących wykorzystanie jaskini oraz ognia przez H. sapiens i H. neanderthalensis naukowcy nie zauważyli żadnych różnic. Dlatego też stwierdzili, że neandertalczycy wykazywali się taką samą inteligencją, co człowiek współczesny.

Neandertalczycy byli równie inteligentni co H. sapiens uważają autorzy nowych badań