Okrojone ludnościowo Niemcy

| Ciekawostki
onnola, CC

Dziewiątego maja 2011 r. nasi zachodni sąsiedzi przeprowadzili pierwszy spis ludności od zjednoczenia w 1990 r. i okazało się, że w Niemczech mieszka o 1,5 mln mniej osób niż dotąd sądzono.

Z obecnych danych federalnego biura statystycznego Destatis wynika, że liczebność populacji sięga ok. 80,2 mln; 92,3% (74 mln) stanowią obywatele Niemiec, a 7,7% (nieco poniżej 6,2 mln) obywatele innych państw. Gdy wyniki spisu sprzed 2 lat porównano z międzycenzusowymi uaktualnieniami, okazało się, że w odniesieniu do rdzennych Niemców statystycy pomylili się nieznacznie (o –0,6% lub inaczej mówiąc o –428.000 osób), zaś w przypadku ludności napływowej błąd był o wiele większy, bo prawie 15-procentowy (-14,9%/-1,1 mln).

Szczegóły zostaną ujawnione na konferencji prasowej szefa Destatisu Rodericha Egelera. Z liczbami można się również zapoznać na witrynie internetowej projektu.

Warto przypomnieć, że poprzedni cenzus przeprowadzano w Republice Federalnej Niemiec w 1987 r., a w NRD w 1981 r.

Niemcy Destatis ludność spis