Niezwykle rzadka głowa Merkurego znaleziona w nieznanej wcześniej osadzie rzymskiej w Anglii

| Humanistyka
National Trust, James Dobson

Podczas wykopalisk średniowiecznego stanowiska szkutniczego w Smallhythe w hrabstwie Kent odkryto nieznaną wcześniej osadę rzymską, zamieszkiwaną między I a III wiekiem. Jednym ze znalezionych artefaktów jest wykonana z glinki kaolinowej głowa Merkurego, rzymskiego bóstwa handlu, zysku i kupiectwa. O ile Merkury był najpopularniejszym bóstwem przedstawianym w formie metalowych figurek, o tyle egzemplarze z glinki kaolinowej są bardzo rzadkie; dotąd odkryto mniej niż 10 egzemplarzy z rzymskiej Brytanii.

National Trust, James Dobson National Trust, James Dobson National Trust, James Dobson

Figurki wytwarzano z glinek ze środkowej Galii oraz regionu Mozeli i Renu, a następnie importowano. Większość takich figurek znalezionych w Brytanii przedstawia bóstwa kobiece, przeważnie Wenus.

Podczas wykopalisk trafiliśmy na ślady nieznanej wcześniej działalności z okresu rzymskiego, datowane na I-III wiek. Znaleźliśmy dachówki oznaczone symbolami Floty Brytanii (Classis Britannica), ceramikę, pozostałości budynków oraz inne elementy, jednoznacznie wskazujące na przeznaczenie tego miejsca. Wykonana z glinki kaolinowej głowa Merkurego to niezwykle rzadkie odkrycie, mówi Nathalie Cohen, archeolog z National Trust.

Zabytek ma 5 centymetrów wysokości i po charakterystycznym kapeluszu ze skrzydłami od razu można poznać, że to Merkury. Głowa została odłamana, z pewnością jednak stanowiła część większej całości.

Doktor Matthew Fittock, który specjalizuje się w rzymskich ceramicznych figurkach z terenu Brytanii, mówi, że figurki z glinki były używane głównie w kulcie prywatnym oraz w grobach chorowitych dzieci, rzadko używano ich w świątyniach. Zdobyte dotychczas dowody wskazują, że odłamywanie głów takim figurkom było częścią praktyk religijnych. Głowy były składane w darze bogom. Do grobów trafiały zaś kompletne figurki.

Pieczę nad stanowiskiem Smallhythe Place sprawuje National Trust. Prace archeologiczne w stoczni nad brzegiem rzeki Rother są prowadzone od paru lat (stocznia ta była jednym z najważniejszych królewskich centrów szkutniczych średniowiecznej Anglii). W ostatnich 3 latach znaleziono tam pochodzące z XIII–XV wieku dowody na budowę nowych oraz rozbiórkę starych statków i okrętów. Z czasem miejsce to uległo zamuleniu i stocznię porzucono.

Badania geofizyczne prowadzone przez Hastings Area Archaeological Research Group (HAARG) pozwoliły na wytyczenie wykopów archeologicznych i odwiertów, dzięki którym można było odtworzyć średniowieczną linię brzegową.

Główkę Merkurego oraz inne znaleziska z wykopalisk, np. fragmenty ceramiki samijskiej, będzie można od 28 lutego zobaczyć na wystawie w Smallhythe Place.

Niezwykle rzadka głowa Merkurego znaleziona w nieznanej wcześniej osadzie rzymskiej w Anglii