Niezwykle rzadka moneta znaleziona na Wyżynie Judzkiej

| Humanistyka
Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Podczas prac archeologicznych prowadzonych na Wyżynie Judzkiej w związku z rozbudową autostrady, naukowcy z Izraelskiej Służby Starożytności znaleźli niezwykle rzadką monetę z okresu perskiego (VI-V wiek p.n.e.). To jedna z pierwszych monet używanych na terenie Izraela. W przeszłości została ona celowo przecięta. Podczas tych samych prac archeologicznych odkryto też pozostałości po budynku z okresu Pierwszej Świątyni oraz odważnik o masie szekla, którego obecność świadczy o prowadzeniu działalności handlowej.

Emil Aladjem, Izraelska Służba Starożytności Emil Aladjem, Izraelska Służba Starożytności

Monetę wybito przy użyciu kwadratowego stempla, który pozostawił relief wklęsły. W późniejszym okresie używano bardziej zaawansowanych technik mincerskich, dzięki którym relief był wypukły.

To niezwykle rzadka moneta, dotychczas w całym kraju znaleziono sześć podobnych. Wybito ją w czasie, gdy dopiero zaczęto używać monet. Jej odkrycie dostarcza nam informacji na temat sposobów prowadzenia wymiany handlowej i procesu przejścia z metody płacenia srebrem, które odważano przy każdej transakcji, na monety. Należy ona do grupy bardzo rzadkich monet wybitych poza Izraelem, gdzieś w regionie obejmującym Grecję, Turcję i Cypr. w VI i V wieku p.n.e. monety takie zaczęły pojawiać się w ziemiach Izraela, wyjaśnia doktor Robert Kool dyrektor Wydziału Numizmatyki Izraelskiej Służby Starożytności.

Fakt, że monetę przecięto wskazuje, że jeszcze w IV wieku wykorzystano ją w roli kawałka srebra, które odważono na potrzeby wymiany handlowej. Miejsce, w którym ją znaleziono było wiejskimi okolicami Królestwa Judy ze stolicą w Jerozolimie.

Osadnictwo pojawiło się tutaj w okresie Pierwszej Świątyni, w VII wieku p.n.e., podczas rządów Ezechiasza, Manassesa, Amona i Jozjasza. To szczytowy okres osadnictwa w Królestwie Judy. Archeolodzy trafili też na charakterystyczny dla tego okresu dom czteroizbowy, a znaleziony w jednej izb odważnik o masie szekla świadczy o prowadzonej działalności handlowej. Kamienny odważnik w kształcie kopuły mógł być używany do odważania metali, przypraw i innych kosztownych towarów. Widzimy na nim egipski (hieratyczny) skrót od słowa „szekel”, a pojedyncze wgłębienie wskazuje, że chodzi o 1 szekel. Odważnik ma masę 11,07 grama. To standardowa jednostka masy w Królestwie Judy.

Niezwykle rzadka moneta znaleziona na Wyżynie Judzkiej