Novell odrzucił propozycję

| Technologia
Novell

Novell odrzucił ofertę funduszu hedgingowego Elliot Associates, który chciał kupić firmę za 2 miliardy dolarów. Przedstawiciele przedsiębiorstwa oświadczyli, że wycena rzędu 5,75 USD za akcję jest "nieadekwatna" i poniżej wartości firmy. Elliot jest właścicielem 8,5% akcji Novella. Obecnie akcje Novella można kupić za 5,88 USD. W chwili składania oferty były one sprzedawane w cenie 4,75 USD.

Fundusz private equity Blue Harbour Group, który ma 4-procentowy udział w Novellu, stwierdził, że wartość producenta Suse "znacznie przewyższa ofertę Elliota".

Jednocześnie zarząd Novella poinformował o wynajęciu banku JP Morgan, by ten pomógł w rozważeniu różnych opcji dotyczących przyszłości firmy. W grę wchodzą poszukanie strategicznego partnera, odkupienie własnych akcji lub sprzedanie Novella jako całości.

Novell Elliot Associates zakup przejęcie