Odkryli nowy mechanizm dotyczący plam słonecznych i przewidują szczyt aktywności Słońca

| Astronomia/fizyka
HMI/SDO/NASA

Naukowcy z Center of Excellence in Space Sciences India w Kalkucie odkryli nowy mechanizm łączący pole magnetyczne Słońca z plamami słonecznymi. Może on pozwolić na określanie szczytu kolejnych cykli słonecznych. Z badań wynika, że znajdujemy się bezpośrednio przed szczytem obecnego 25. cyklu słonecznego i maksimum aktywności Słońca będzie miało miejsce prawdopodobnie w przyszłym roku.

Prowadzone regularnie od początku XVII wieku obserwacje wskazały na istnienie cykli słonecznych. Obecnie wiemy, że trwają one średnio 10,7 roku. W tym czasie nasza gwiazda przechodzi z minimum do maksimum aktywności i powraca do minimum. Jednak naukowcy wciąż nie potrafią przewidzieć, kiedy nastąpi maksimum aktywności. Znamy różne zjawiska i mechanizmy związane z cyklem słonecznym. Na przykład w 1935 roku szwajcarski astronom Max Waldmeier zauważył, że im szybciej pojawiają się kolejne plamy na słońcu, tym silniejszy cykl, zatem szybciej osiąga on swoją wartość szczytową. Spostrzeżenie to jest do dzisiaj wykorzystywane i astronomowie, badając tempo pojawiania się plam na początku cyklu, próbują przewidywać, kiedy nastąpi jego maksimum.

Naukowcy z Indii opublikowali na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters artykuł, w którym donoszą o istnieniu związku pomiędzy tempem słabnięcia dipolowego pola magnetycznie Słońca a tempem cyklu słonecznego. Spostrzeżenie to uzupełnia więc odkrycie Waldemeiera i wzmacnia hipotezę mówiącą, że ewolucja plam na Słońcu jest integralną częścią funkcjonowania słonecznego dynamo, a nie jedynie widoczną oznaką jego działania.

Naukowcy z Kalkuty przewidują, że maksimum obecnego cyklu słonecznego powinno nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku, nie później jednak niż do września 2024.

Odkryli nowy mechanizm dotyczący plam słonecznych i przewidują szczyt aktywności Słońca