Sformatują pamięć łazika

| Astronomia/fizyka
NASA

NASA przygotowuje się do sformatowania układu pamięci flash marsjańskiego łazika Opportunity. Do podjęcia takiej decyzji skłoniły Agencję coraz częstsze resety komputera pokładowego pojazdu. W samym sierpniu było ich ponad dziesięć. Pomimo, że po każdym resecie łazik podejmuje normalną pracę, poważnie wydłuża to czas wykonywania przezeń zadań, gdyż ponowne uruchomienie komputera może trwać nawet dwa dni. Naszym głównym podejrzanym są uszkodzone komórki pamięci flash. Jej ponowne sformatowanie to mało ryzykowny proces, gdyż najważniejsze oprogramowanie jest przechowywane w innych układach pamięci nieulotnej - mówi John Callas, menedżer Mars Exploration Rover Project.

Opportunity trafił na Marsa na początku 2004 w ramach misji Mars Exploration, która zawiozła na Czerwoną Planetę również łazik Spirit. Ten drugi pracował przez sześć lat. Opportunity ciągle działa. W swoim czasie Spirit również przeszedł formatowanie pamięci flash. Zakończyło się ono powodzeniem, a decyzję o jego przeprowadzeniu podjęto, gdyż łazik wielokrotnie tracił dane.

Zanim na Opportunity zostanie zresetowany flash NASA pobierze wszystkie dane z kości pamięci i wprowadzi łazik w tryb, w którym nie wykorzystuje of flash. Komunikacja z łazikiem zostanie przełączona na wolniejszy kanał. W wolniej przesyłanych informacjach występuje mniej błędów.

Opportunity formatowanie flash łazik marsjański