Wskazano 19 Tyrolczyków spokrewnionych z Ötzi

| Nauki przyrodnicze

Naukowcy z Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Insbrucku znaleźli w Tyrolu 19 mężczyzn spokrewnionych z Ötzi. Panom nie powiedziano o ich powiązaniach z człowiekiem lodu.

Ötzi reprezentował haplogrupę G, podkategorię G-L91. W naszych badaniach natrafiliśmy na 19 podobnych mu mężczyzn.

Walther Parson uważa, że śledzona mutacja może również występować w szwajcarskiej Engadynie oraz we włoskim Tyrolu Południowym. Ponieważ naukowcy znaleźli już partnerów u obu sąsiadów, zostanie to sprawdzone.

Zespół przeprowadził analizę DNA 3700 dawców krwi, którzy udzielili informacji o swoim miejscu urodzenia i pochodzeniu ojców.

Ötzi człowiek lodu mężczyźni spokrewnieni Tyrol haplogrupa G