W pobliżu Ziemi znajduje się kilka tysięcy PHA

| Astronomia/fizyka
NASA/JPL-Caltech

NASA dokonała najdokładniejszych dotychczasowych szacunków liczby potencjalnie niebezpiecznych asteroidów (PHA - potentially hazardous asteroids). Mianem tym określa się asteroidy, które znajdują się w odległości nie większej niż 8 milionów kilometrów od Ziemi i są na tyle duże, by przetrwać podróż przez ziemską atmosferę, a ich uderzenie spowoduje zniszczenia na skalę regionalną lub większą.

Naukowcy z NASA użyli pracującego w podczerwieni teleskopu kosmicznego WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). Przyjrzano się 107 znanym PHA i na podstawie ich badań oszacowano liczbę wszystkich tego typu obiektów. Według najnowszych badań istnieje od 3200 do 6200 potencjalnie niebezpiecznych asteroidów o średnicy przekraczającej 100 metrów. Dotychczas znanych jest 20-30 procent tego typu obiektów.

Zdaniem naukowców na orbitach bliższych Ziemi przebywa dwukrotnie więcej PHA niż dotychczas sądzono. To one właśnie stwarzają największe zagrożenie dla naszej planety. Z drugiej strony oznacza to, że przyszłym misjom naukowym łatwiej będzie odnajdować i badać asteroidy.

Początkowo projekt NEOWISE nie był planowany jako część misji WISE, ale okazuje się, że przynosi on olbrzymie korzyści. Wszystko, czego możemy się dowiedzieć o tych obiektach pozwala nam zbadać ich pochodzenie i przewidzieć ich przyszłość. Zaskoczyła nas olbrzymia obfitość PHA na niskich orbitach. Jako, że znajdują się one blisko Ziemi, będą stanowiły cel przyszłych załogowych i bezzałogowych misji badawczych - powiedziała Amy Mainzer, główna badaczka programu NEOWISE, w ramach którego prowadzone są poszukiwania asteroidów.

Teleskop kosmiczny WISE dwukrotnie przeskanował w podczerwieni całą widoczną przestrzeń kosmiczną. Zanim na początku 2011 roku został wprowadzony w stan hibernacji odkrył setki milionów obiektów. Naukowców z projektu NEOWISE najbardziej interesuje niemal 600 zauważonych przez WISE asteroidów znajdujących się w pobliżu Ziemi. Aż o 135 z nich nie wiedzieliśmy, zanim nie odkrył ich WISE.

PHA potencjalnie niebezpieczny asteroida NASA WISE