PIT 2023 - jak wyglądają rozliczenia w tym roku

e-pity.pl

PIT 2023 możecie Państwo to zrobić za pośrednictwem e–pity.pl, bo program prowadzi krok po kroku. Uniknięcie błędu, nawet przy odliczeniach ulg podatkowych.

Jak złożyć zeznanie podatkowe PIT 2023?

Początek nowego roku wiążę się z rozliczeniem z fiskusem za 2022 r. Jest to obowiązek każdego podatnika. Rozliczenia PIT: PIT 37, PIT 36, PIT 36l, składacie Państwo osobiście w Urzędzie Skarbowym lub w znacznie prostszy sposób, za pośrednictwem sieci. Wypełnienie i wysłanie PIT 2023 jest łatwe, proste i przyjemne. Od 5 lutego 2023 funkcjonuje usługa Twój e-PIT obejmująca rozliczenia za poprzednie 12 miesięcy.

Aby rozliczyć PIT, trzeba przygotować dane na temat wszystkich źródeł przychodów oraz ulg. Jest to niezwykle ważne z uwagi, na wprowadzone zmiany, dotyczące nowych odliczeń dla osób fizycznych. Wybierzcie formę opodatkowania, np.: rozliczenia osobiste, ze współmałżonkiem, osoby samotnie wychowującej dziecko. Wysyłając PIT online, możecie otrzymać zwrot podatku na konto bankowe w ciągu 45 dni.

e-pity.pl

Na stronie e-pity jest aplikacja, która przeprowadzi Was przez cały proces. Pobierzecie też wersję instalacyjną i utworzycie konto dla całej rodziny, rozliczając PIT na komputerze. Po wypełnieniu formularza klikniecie wyślij, a po paru minutach rozliczenie PIT znajdzie się w Urzędzie Skarbowym. Prościej się już nie da. Program PIT umożliwia również sprawdzenie, czy deklaracja została rozliczona przez urząd. W każdej chwili można ustalić na jakim etapie znajduje się zeznanie podatkowe.
Rozliczenie PIT a ubezpieczenie zdrowotne

Nie musicie Państwo liczyć składek zdrowotnych ręcznie, ponieważ program PIT zrobi to za Was. Jest to bardzo wygodne, bo prawo do odliczenia wpłat w deklaracji podatkowej w 2022 r., dość znacząco się zmienia. Odliczenie składek zdrowotnych jest możliwe przy działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, karcie podatkowej i ryczałcie ewidencjonowanym.

Nie rozliczycie wpłat do ZUS, jeśli zostały zwrócone lub zapłaciliście z tytułu umowy o pracę. Odliczane są z działalności wykonywanej osobiście i z działów specjalnych produkcji rolnej. Trzeba jednak wiedzieć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubezpieczenie zdrowotne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odjąć od dochodu, ale łączna ich wysokość w roku podatkowym, nie przekracza 8700 zł.

Jeżeli podatnik rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odlicza do 50% kwoty opłacanych składek zdrowotnych. Prowadząc firmę opodatkowaną podatkową kartą, obniży podatek jedynie o 19% wpłat na ubezpieczenie. Pracując na etat, w PIT-11 nie wykazuje się składki, by przypadkiem osoba zatrudniona odliczyła wpłatę. Składka jest bowiem obciążeniem dla pracodawcy, który zaliczy ją do kosztów firmy, jako część wynagrodzenia brutto pracownika.
[obraz_1]

Podatek PIT – ulgi

Rozlicz PIT w e pit, a Urząd Skarbowy wcześniej przeleje zwrot nadpłaconej kwoty. Z podatku PIT można odliczyć następujące ulgi:
Ulga dla rodzin wielodzietnych – dotyczy podatników wychowujących przynajmniej czwórkę dzieci. Zwolnienie w podatku dochodowym przysługuje do 85.528 zł rocznie.
Ulga na zabytek – wydatki dotyczą zakupu i odnowy zabytków. Ulga jest przeznaczona dla podatników rozliczających się liniowo, na zasadach ogólnych oraz ryczałtem. Skorzystają z niej również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, składające: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28.
Ulga na ekspansję – dotyczy podatników opodatkowanych liniowo lub według skali podatkowej, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Odliczają od podstawy podatku poniesione wydatki na zwiększenie sprzedaży produktów, ale nie więcej niż 1 mln w roku podatkowym.
Ulga na robotyzację – odliczenia od dochodu dokonają przedsiębiorcy rozliczający się liniowo lub według skali podatkowej, którzy ponieśli koszty na zakup nowych maszyn, urządzeń, robotów, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Podatnicy mogą odliczyć także inne ulgi jak: na powrót i przeniesienie rezydencji podatkowej do naszego kraju; składkę na związki zawodowe, terminal płatniczy, sponsoringową na działalność sportową i kulturalną; produkcyjną, na lokowanie środków, czyli inwestycyjną. Jeśli złożyliście Państwo PIT i nie uwzględniliście ulgi, możecie dokonać korekty w programie komputerowym.

Podatek dochodowy do urzędu skarbowego

W deklaracji za rok 2022 uwzględniacie Państwo kwotę wolną od podatku, ale tylko składając PIT-36 lub PIT-37. Możecie obliczyć w programie podatek z właściwą kwotą, w sposób automatyczny. Ręczne wyliczenie zawsze stanowi mały problem i łatwo popełnić błąd. Sprawdzicie też wysokość ulg i odliczeń.

Zastosowanie kwoty obniżającej podatek, nie ogranicza prawa skorzystania z ulgi podatkowej w postaci: opłaconych składek w ZUS, w krajach UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, jak i darowizn. Odliczeniu podlegają wydatki: na zakup laptopów i tabletów; cele kultu religijnego, edukacji zawodowej, charytatywne i na walkę z COVID oraz oddawanie krwi i jej składników. Ulgi obejmują także: odliczenia z tytułu korzystania z Internetu, wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizacyjne, IKZE i na działalność badawczo – rozwojową.

PIT 2023 rozliczenie