Powstaje największy morski obszar chroniony na świecie

| Nauki przyrodnicze
James Watt

Kończący wkrótce urzędowanie prezydent Obama podpisze dzisiaj decyzję o znaczącym zwiększeniu powierzchni Papahnaumokukea Marine National Monument znajdującego się u wybrzeży Hawajów. Tym samym komercyjne rybołówstwo zostanie zakazane na obszarze 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. Kilka dni później, 1 września, prezydent wybierze się do rezerwatu i pojedzie na Atol Midway. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na konieczność ochrony przyrody i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ocieplenie klimatu.

James Watt James Watt

Papahnaumokukea Marine National Monument to pomnik narodowy Stanów Zjednoczonych ustanowiony w 2006 roku przez prezydenta George'a W. Busha jako 124. obiekt tego typu. Od początku swego istnienia obejmował on 357 000 kilometrów kwadratowych. Wówczas był to największy morski obszar chroniony na świecie. W międzyczasie powołano do życia kilka znacznie większych morskich obszarów chronionych. Teraz, po powiększeniu przez prezydenta Obamę, hawajski pomnik narodowy odzyskał miano największego.

Powiększony obszar ochronny obejmie swoim zasięgiem ponad 7000 gatunków rośli i zwierząt, w tym najstarszy znany żyjący organizm - liczącą 4265 lat rafę koralową.

Obecnie ochroną objęte jest zaledwie 3% powierzchni światowych oceanów.

Papahnaumokukea Marine National Monument Hawaje obszar chroniony ocean