Dieta Paranthropus inna niż sądzono

| Humanistyka
Lillyundfreya, CC BY-SA 3.0

Analiza wzorców zużycia zębów u wschodnioafrykańskich homininów z gatunków Paranthropus aethiopicus i Paranthropus boisei sugeruje, że żywili się oni bardziej miękką dietą, niż sądzono. Oba gatunki współistniały z wczesnymi przedstawicielami gatunku Homo, w tym z Homo ergaster. Wydaje się jednak, że ich dieta była odmienna od diety naszych przodków.

Dotychczasowe analizy składu izotopowego zębów wspierały teorią mówiącą, że podczas gdy H. ergaster, który miał stosunkowo niewielkie zęby i szczękę, jadł dużo mięsa, przedstawiciele Paranthropus, o masywnych żuchwach i dużych zębach trzonowych, wyspecjalizowali się w diecie, na którą składały się w dużej mierze rośliny typu C4. Jednak badania zębów nie potwierdzają tej teorii.
Naukowcy przebadali ślady na zębach ze 167 skamieniałości Paranthropus i Homo z Etiopii, Kenii i Tanzanii. Wbrew dowodom z badań izotopowych okazało się, że dieta P. aethiopicus i P. boisei nie zawierała dużych ilości żywności bogatej w materiał ścierny. Niewykluczone, że gatunki te żywiły się roślinami C4, ale tymi gatunkami, które są kruche i mniej ścierają zęby. Taki wniosek pozwala na połączenie dowodów z badań izotopów i badań wzorców ścierania zębów.

Tymczasem badania zębów H. ergaster wykazały, że gatunek ten żywił się dietą, która bardziej ścierała zęby niż sądzono. Niewykluczone, że wczesne gatunki z rodzaju Homo przeszły w pewnym momencie na dietę, w której ważną rolę odgrywały rośliny C4.

Paranthropus Homo rośliny C4 dieta