Pekiński program działa, zanieczyszczenie spada

| Ciekawostki
金娜 Kim S (dearbarbie), CC

W pierwszej połowie 2016 r. jakość powietrza w Pekinie się poprawiła.

Jak poinformowało Miejskie Biuro Ochrony Środowiska, poziom pyłu PM2,5, zawierającego cząstki o średnicy poniżej 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych i dolnych dróg oddechowych oraz przenikać do krwi, spadł w porównaniu do tego samego okresu roku 2015 o 17,9%.

Liczba dni, w których jakość powietrza uznawano za dobrą, wzrosła o o19 (do 107), zaś liczba dni z dużym zanieczyszczeniem spadła o 2 (do 14).

Poprawę przypisano paru zjawiskom, w tym zamykaniu 174 najbardziej zanieczyszczających pekińskich fabryk, zamianie węgla na alternatywne źródła energii w 463 społecznościach, wycofaniu dziesiątków tysięcy zanieczyszczających powietrze pojazdów oraz wprowadzeniu 6803 pojazdów wyłącznie elektrycznych.

Najważniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Chinach jest spalanie węgla. Państwo Środka jest obecnie największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie (Stany Zjednoczone wyprzedzają je jednak pod względem emisji per capita). Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka oszacowali, że smog prowadzi tu do 1,4 mln przedwczesnych zgonów rocznie. Wg kalifornijskiej Berkeley Earth, statystyki są jeszcze gorsze i sięgają nawet 1,6 mln.

Pekin zanieczyszczenie powietrza