Wyjątkowy magazyn służy wyjątkowym badaniom

| Medycyna
m.mate (Mate Marschalko), CC

W mieście Silver Spring w stanie Maryland znajduje się największy na świecie magazyn surowicy krwi. W siedmiu chłodniach o powierzchni boiska do koszykówki każda, w temperaturze -30 stopni Celsjusza przechowywanych jest 55,5 miliona próbek pobranych od 10 milionów osób. Kolejne 4 puste wyłączone chłodnie czekają na zapełnienie.

Właścicielem magazynu jest Departament Obrony (DoD), a próbki pochodzą głównie od żołnierzy, weteranów i kandydatów na żołnierzy. Zaczęto je gromadzić przed 28 laty, gdy Pentagon wprowadził badania na HIV. Krew służyła też standarowym testom zdrowia, a później zamrażano ją na potrzeby przyszłych badań zdrowotnych. DoD wykorzystuje magazyn w celu sprawdzania ogólnego stanu zdrowia członków sił zbrojnych, śledzenia rozprzestrzeniania się chorób zakażnych i udoskonalania swojej polityki zdrowotnej.

Ten olbrzymi zbiór przydaje się przy wyjątkowych projektach naukowych. Dzięki niemu uczeni mogą np. poszukiwać biomarkerów stresu pourazowego (PTSD). Badając krew sprzed rozpoczęcia służby wojskowej oraz próbkę pobraną od żołnierza, u którego zdiagnozowano PTSD i porównując wyniki z resztą populacji, uczeni mają nadzieję znaleźć ślady, które pozwolą sprawdzić, w jaki sposób rozwija się PTSD na poziomie genetycznym, jak wpływa na DNA i czy nie da się go leczyć np. wyciszając ekspresję konkretnych genów. Inni naukowcy skupiają się na microRNA i tam szukają śladów choroby.

W ramach jeszcze innych eksperymentów serum badane jest pod kątem związków pomiędzy pourazowym uszkodzeniem mózgu (TBI), a metylacją DNA u żołnierzy, którzy służyli w Iraku i Afganistanie. Badania te prowadzone są na próbie 150 żołnierzy, u których zdiagnozowano od łagodnego po poważne TBI oraz na 50 pacjentach kontrolnych. Jak mówi autorka badań, Jennifer Rusiecki, łagodna forma TBI może rozwijać się u wielu osób, nie tylko u żołnierzy, i nie dawać objawów. Zidentyfikowanie jej biomarkera pozwoliłoby na wczesne postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Rusiecki dodaje, że swoich badań nie mogłaby prowadzić bez próbek z magazynu DoD. Nic mi nie wiadomo o innych bankach, które dysponowałyby takimi danymi - stwierdziła uczony.

Dzięki próbkom z Silver Spring przeprowadzono już około 75 opublikowanych badań naukowych i o wiele więcej niepublikowanych. Olbrzymią zaletą magazynu jest fakt, że próbki nie zostaną zniszczone nawet wówczas, gdyby przerwano wszystkie badania naukowe z ich udziałem.

Oczywiście istnienie magazynu budzi też pewne kontrowersje. Około 4% próbek należy do osób, które zgłosiły się do służby, ale nigdy jej nie rozpoczęły. W magazynie znajdują się też próbki członków rodzin wojskowych. Tych, którzy korzystali z wojskowej opieki medycznej - kobiet, których ciążę prowadzili wojskowi ginekolodzy, czy osób, które zgłosiły się do wojskowych poradni wenerologicznych. Przechowywane są też próbki osób, które już od lat w wojsku nie służą. Ponadto Pentagon nie informuje, że będzie przez lata przechowywał pobraną krew. Zapewne dlatego dotychczas mniej niż 10 osób zwróciło się z wnioskiem o zniszczenie ich próbek.

DoD stara się też, by próbki nie zostały wykorzystane w niewłaściwy sposób. Dlatego jednym z warunków skorzystania z nich jest udział wojskowego naukowca w badaniach, w których są one używane. Ponadto uczony chcący skorzystać z próbek musi przedstawić zgodę komisji etycznej swojej instytucji macierzystej.

Pentagon magazyn serum surowica krew próbka