Ryba, która umie liczyć, nie posługując się wzrokiem

| Nauki przyrodnicze

Biolodzy wykazali, że ślepą rybę jaskiniową Phreatichthys andruzzii można nauczyć identyfikowania większego zbioru patyków. Przeprowadziwszy serię 4 eksperymentów, Christian Tagliapietra i inni jako pierwsi wykazali istnienie niewzrokowych zdolności numerycznych u ryb.

Na razie nie wiadomo, czy przedstawiciele rodziny karpiowatych, którzy zamieszkują warstwę freatyczną pod pustynią w Somalii, odziedziczyli te umiejętności po wspólnym przodku ryb, czy wykształcili je w ramach ewolucji konwergencyjnej, by znajdować pożywienie.

Choć ssaki i ptaki często testowano za pomocą bodźców wzrokowych i niewzrokowych, wszystkie badania dot. ryb ograniczały się do modalności wzrokowej. Zadaliśmy więc sobie pytanie, czy ryby niemogące korzystać ze wzrok, są w stanie przetwarzać informacje numeryczne - opowiada Christian Agrillo z Uniwersytetu w Padwie.

P. andruzzii trzymano w okrągłym zbiorniku. Naprzeciw siebie umieszczano dwa zestawy patyków. Ryby zachęcano do podpływania do bardziej liczebnego zbioru, umieszczając obok pokarm. Okazało się, że karpiowate nauczyły się poprawnie rozróżniać między zbiorem 2- i 4-elementowym oraz 2- i 6-elementowym. Radziły sobie nawet bez nagród.

By upewnić się, że ryby naprawdę korzystają ze zdolności numerycznych, eliminowano fizyczne wskazówki nt. liczby. Okazało się, że gdy zajmowana przez patyczki powierzchnia, objętość i gęstość były takie same, P. andruzzii nadal potrafiły odróżnić grupę 2-elementową od 4-elementowej.

Ryby nie rozróżniały zbiorów 2- i 3-elementowych, co sugeruje, że wzrok poprawia dokładność liczbową.

Phreatichthys andruzzii Somalia endemit ślepa zdolności numeryczne Christian Agrillo Christian Tagliapietra