Malowane figurki strażników i rydwanów w grobowcu sprzed ok. 2 tys. lat

| Humanistyka
Felix Poortman, CC

W Pingdu na wschodzie Chin w grobowcu mającym ok. 2 tys. lat znaleziono 40 malowanych ceramicznych artefaktów, w tym figurki ludzi i koni, a także naczynia.

Figurki strażników, rydwanów i koni wskazują, że właścicielem grobowca mógł być urzędnik z czasów dynastii Han (206 p.n.e.-220 n.e.) - uważa Lin Yuhai, szef Instytutu Ochrony Zabytków i Archeologii w Qingdao.

Głowy wszystkich koni były zwrócone na południowy wschód, w kierunku dawnej stolicy Jimo.

Wykopaliska, które rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku, są obecnie kontynuowane na sąsiednim stanowisku. W sumie archeolodzy odnaleźli 15 grobowców z okresu Zachodniej Dynastii Han (206 p.n.e.-9 n.e.). Należały one do 2 dużych rodzin.

Pingdu wykopaliska grobowiec ceramika malowane figurki strażnicy rydwany Lin Yuhai