Płeć można rozpoznać po... zapachu dłoni

| Ciekawostki
Shoeib Abolhassani, Unsplash

Substancje zapachowe wydzielane przez skórę dłoni pozwalają z niezwykle dużą precyzją określić płeć, zauważyli naukowcy z Florida International University (FIU). Odkrycie to pomoże na przykład w badaniu miejsc przestępstw tam, gdzie niedostępne są np. informacje DNA. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach PLOS ONE. Zawsze staramy się posuwać medycynę sądową do przodu, mówi Keneth G. Furton, dyrektor Global Forensics and Justice Center (GFJC), które koordynuje prowadzone na FIU prace dotyczące medycyny sądowej i jest jednym z największych jej centrów na świecie.

Specjaliści z GFJC wiedzą, że gdy tylko czegoś dotkniemy, zostawiamy swój ślad, w tym zapach. Naukowcy poprosili o pomoc 30 kobiet i 30 mężczyzn. Badani mieli za zadanie przez 10 minut trzymać w zamkniętych dłoniach fragmenty sterylnej gazy. Później gazę pozostawiano na co najmniej godzinę.

Następnie, wykorzystując narzędzia obecne w laboratoriach medycyny sądowej – takie jak chromatograf gazowy ze spektrometrem gazowym – oraz nowatorską metodę próbkowania i analizy, naukowcy zbadali substancje lotne odpowiedzialne za zapach skóry każdej z osób. Okazało się, że metody te, w połączeniu z modelem maszynowego uczenia się, pozwalają z 97-procentową dokładnością określić płeć osoby, która pozostawiła ślad zapachowy. Najbardziej interesującym aspektem tych badań było precyzyjne rozróżnienie zapachu kobiet i mężczyzn za pomocą zaawansowanych metod statystycznych, mówi John Goodpaster z Indiana University.

Nowa technika może pomóc podczas śledztw policyjnych, ale trzeba jeszcze odpowiedzieć na różne związane z jej wykorzystaniem wątpliwości. Na przykład jaka jest jej skuteczność, jeśli przestępca trzymał wcześniej za rękę osobę innej płci? Ile ze związków zapachowych tej osoby trafiło na rękę przestępcy?

W przyszłości być może identyfikacja osób po zapachu dłoni przyda się też w innych dziedzinach życia niż tylko medycyna sądowa.

Płeć można rozpoznać po... zapachu dłoni